Siirry sisältöön

Seminarium på internationella rabiesdagen

Evira:

Internationella rabiesdagen påminner oss om att rabies ingalunda utrotats. Rabies är en farlig virussjukdom som via bett smittar från ett djur till ett annat. Sjukdomen smittar också människan och leder till döden, om behandling inte inleds snart efter bettet.

Dagen är också en påminnelse till ägare av sällskapsdjur om att de bör vaccinera sina djur mot rabies. Dagen påminner också dem som inför sällskapsdjur om sitt ansvar för människans och djurens säkerhet.

Internationella rabiesdagen firas varje år sen 28 september. Som dag valdes den dag då Louis Pasteur dog, eftersom han tillsammans med sin kollega tog fram det första effektiva vaccinet mot rabies. Internationella rabiesdagen koordineras av den ideella organisationen Global Alliance for Rabies Control. Rabiesdagen firades för första gången år 2007.

Välkommen att lyssna och diskutera fredagen 27.9.2013, kl. 9.00 – 11.30. Seminariet hålls i Evirahuset i Vik i Helsingfors, Mustialagatan 3. Seminariets språk är finska. Tillställningen är avgiftsfri och öppen för alla. Vi emotser anmälningar till seminariet senast 25.9.2013 till anmälningsblanketten.

Mera information på Eviras webbsidorna