Siirry sisältöön

Samarbetsgruppen för Snappertuna vargrevir främjar DNA-provsamlingen och anmälning av observationer inom revirens område

På det så kallade Snappertunareviret, som placerar sig inom Ekenäs, Ingå, Karis, Lojo, Sjundeå och Kyrkslätts områden på södra sidan av riksvägen 25, fungerar en vargrevirsamarbetsgrupp. Gruppen har åtta medlemmar som representerar områdets jaktvårdsföreningar, byaförening, naturskyddsförening, djurhushållare, Raseborg stad och polisen. Som sammankallare för möten fungerar Nylands jaktchef Visa Eronen från Finlands viltcentral. Denna infobroschyr innehåller information om gruppen, dess verksamhet och aktuella åtgärder.

Snappertuna revirsamarbetsgrupp följer revirområdets vargsituation och främjar de åtgärder som gruppen anser vara nödvändiga på området. På gruppens initiativ har man meddelat djurhushållare om förebyggande av skador och åtgärder efter en vargskada. Även under pågående vinter är målet att aktivera DNA-provsamlingen och anmälandet av observationer till rovdjurkontaktpersonerna på området, för att få en noggrannare bild om områdets vargsituation och revirens storlek. Samlingen har börjat i november och fortsätter till slutet av februari 2023.

Samarbetsgruppernas uppgift är att skapa en helhetsbild om områdets vargsituation, meddela områdets invånare och väga jaktens förutsättningar och prioriteter. En central del av arbetsgruppens verksamhet är att planera och verkställa åtgärder med vilka konflikter kan förebyggas. Hittills har det grundats 35 samarbetsgrupper. Åt samarbetsgrupperna kan man ge förslag om kommande åtgärder eller ärenden som borde behandlas i gruppen.

På reviret har det fötts valpar även i år och flera flockobservationer har sparats. På grannreviren, på båda sidorna av Egentliga Finlands och Nylands gräns inom Raseborg, Salo och Lojo städernas områden förekommande Raseborg-Salo reviren har det fötts valpar även i år. Även på Somerniemi revir, som sträcker till de norra och norr-västra delarna av Lojo stad, finns en vargflock. Vargobservationer önskas att anmälas åt områdets rovdjurkontaktpersoner.

På Snappertunarevirets område har det enligt viltskaderegistern inte under år 2022 skett skador som anmälts åt landsbygdsnäringsmyndigheten. På Raseborg revirs område har det anmälts två skador på får och en skada på en hund.

Vården av Finlands vargstam utvecklas enligt stamvårdsplanen. Flera av de åtgärderna som är nämnda i stamvårdsplanen verkställs via pågående VargLIFE-projektet.  Mer information på projektets webbplats (susilife.fi).

Arbetsgruppen för Snappertuna vargrevir:

Thomas Flemmich                         Raseborg stad
Tobias Forsstedt                            Polisen
Stefan Holmberg                           Västra Nylands jaktvårdsförening
Hans Lindholm                              Snappertuna byalag
Stefan Moring                               Kyrkslätt jaktvårdsförening
Gustav Munsterhjelm                   Raseborgs natur och miljö rf.
Sebastian Nurmi                           Fårfarmare
Petri Sjögren                                 Rovdjurkontaktperson

Mer information:

Gruppens sammankallare, Visa Eronen, e-post visa.eronen@riista.fi, tel. 0294312331

Rovdjurkontaktpersonernas uppgifter.

Mer information om samarbetsgrupperna.

Vargobservationsituation och annan varginformation (luonnonvaratieto.luke.fi).