Siirry sisältöön

Snappertunan susireviirin yhteistyöryhmä edistää DNA-näytteiden keräystä ja susihavaintojen ilmoittamista reviirin alueelta

Tammisaaren, Inkoon, Karjaan, Lohjan, Siuntion ja Kirkkonummen alueella valtatien 25 eteläpuolelle sijoittuvalla Snappertunan reviiriksi kutsutulla susireviirialueella toimii susireviiriyhteistyöryhmä. Ryhmässä on kahdeksan jäsentä, jotka edustavat alueen riistanhoitoyhdistyksiä, kyläyhdistystä, luonnonsuojeluyhdistystä, eläintenpitäjiä, Raaseporin kaupunkia sekä poliisia. Ryhmän kokousten koollekutsujana toimii Uudenmaan riistapäällikkö Visa Eronen Suomen riistakeskuksesta. Tämä infolehtinen sisältää tietoa ryhmästä, sen toiminnasta ja ajankohtaisista toimenpiteistä.

Snappertunan susireviiriyhteistyöryhmä seuraa reviirialueen susitilannetta ja edistää tarpeellisiksi arvioimiaan toimenpiteitä susireviirialueella. Ryhmän aloitteesta on viestitty eläintenpitäjille vahinkojen ennaltaehkäisystä sekä toimenpiteistä susivahingon tapahduttua. Tänäkin talvena tavoitteena on aktivoida DNA-näytteiden keräystä ja susihavaintojen ilmoittamista petoyhdyshenkilöille reviirin alueella, jotta alueen susitilanteesta ja reviirin laajuudesta saataisiin tarkempi kuva. Keräys on alkanut marraskuun alussa ja jatkuu helmikuun loppuun 2023 asti.

Yhteistyöryhmien tehtävänä on luoda kokonaisnäkemys alueensa susitilanteesta, tiedottaa alueen asukkaita sekä punnita metsästyksen edellytyksiä ja prioriteetteja. Keskeinen osa työryhmien toimintaa on suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla voidaan ennaltaehkäistä konflikteja. Yhteistyöryhmiä on perustettu tähän mennessä 35 kappaletta. Ryhmille voi tehdä ehdotuksia tulevista toimenpiteistä tai asioista, joita tulisi käsitellä ryhmässä.

Reviirillä on syntynyt tänäkin vuonna pentue ja alueelta kirjattu useita laumahavaintoja. Myös naapurireviirillä, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan rajan molemmin puolin Raaseporin, Salon ja Lohjan kaupunkien alueella sijaitsevalla Raasepori-Salo reviirillä, on syntynyt pentuja tänäkin vuonna. Myös Somerniemen reviirillä, joka ulottuu Lohjan kaupungin luoteis- ja pohjoisosiin, on susilauma. Susihavainnoista toivotaan ilmoitettavan alueen suurpetoyhdyshenkilöille.

Snappertunan reviirin alueella ei riistavahinkorekisterin perusteella ole tapahtunut vuonna 2022 maaseutuelinkeinoviranomaiselle ilmoitettuja susivahinkoja. Raasepori-Salo reviirin alueella on ilmoitettu kaksi lampaita koskenutta vahinkoa ja yksi koiraa koskeva vahinko.

Suomen susikannan hoitoa kehitetään hoitosuunnitelman mukaisesti. Monet hoitosuunnitelman toimenpiteistä toteutuvat käynnissä oleva SusiLife -hankeen kautta. Lisää tietoa löytyy hankkeenkotisivuilta (susilife.fi).

Snappertunan susireviirin yhteistyöryhmä:

Thomas Flemmich                         Raaseporin kaupunki
Tobias Forsstedt                            poliisi
Stefan Holmberg                           Länsi-Uudenmaan riistanhoitoyhdistys
Hans Lindholm                              Snappertunan kyläyhdistys
Stefan Moring                               Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys
Gustav Munsterhjelm                    Raaseporin luonto ja ympäristö
Sebastian Nurmi                            lampurit
Petri Sjögren                                  petoyhdyshenkilö

Lisätietoja:

Ryhmän koolle kutsuja, Visa Eronen, sähköposti visa.eronen@riista.fi puhelin 0294312331

Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot.

Lisätietoja yhteistyöryhmistä.

Susihavaintotilanne ja muuta susitietoa (luonnonvaratieto.luke.fi).