Siirry sisältöön

Sädgåsbytet i Lappland och sydöstra Finland

Under det gångna jaktåret fälldes totalt 200 sädgäss, varav uppskattningsvis cirka 50 stycken var taigasädgäss.

Jakten på sädgås var med strikta begränsningar tillåten i stora delar av Lappland, där jakten riktas mot den i Finland häckande stammen. I sydöstra Finland riktar sig jakten i oktober-november på tundrasädgåsen, som häckar i rikliga mängder i Ryssland. Under det gångna jaktåret sköts totalt 200 sädgäss, varav uppskattningsvis cirka 50 stycken var taigasädgäss.

I Lappland var bytet 38 sädgäss

Begränsad jakt på sädgås i häckningsområdet var tillåten för tredje året i rad, och bytesmängden var på samma nivå som de föregående åren. År 2020 anmäldes 25 fällda sädgäss och år 2021 var motsvarande antal 40. I Lappland inriktas jakten på den lokalt förekommande taigasädgåsen, och till bildinsamlingen kom det in tre fotografier.

Jakt på sädgås i Lappland var tillåten den 20–27 augusti. Det var förbjudet att använda lockbete vid jakten. I årets förordning förbjöds även jakt på åkrar. Jaktområdet utvidgades i år till Simo, Keminmaa och Torneå med undantag för havssidan av riksväg E8 i kommunerna i fråga. Till skillnad från föregående år var jakt förbjuden i kommunerna Utsjoki, Enontekis och Enare.

Om fällda sädgäss ska det göras fångstanmälan. Utifrån anmälningarna var fångsten i Lappland tämligen jämnt fördelad. I kommunerna Kittilä, Ranua och Salla fälldes sju och i Sodankylä sex gäss. Dessutom fälldes tre sädgäss i Posio, två i Savukoski och en vardera i Kolari, Pelkosenniemi, Tervola, Torneå, Övertorneå och Simo.

Mindre bytesmängd i tundrasädgåsområdet än förra året

I jaktområdet i sydöstra Finland fälldes 162 sädgäss. Enligt de elva fotografier som skickades till bildinsamlingen var 91 procent av bytet tundrasädgäss. Det är ett tämligen litet stickprov, men storleksklassen är samma, det vill säga 85–95 procent andel tundrasädgäss, som tidigare år och enligt tidigare undersökningar.

Bildinsamlingen fortsätter nästa år och Finlands viltcentral uppmuntrar alla att skicka ett fotografi på varje fälld sädgås. Det är viktigt att utreda andelen taiga- och tundrasädgäss för att kunna uppskatta taigasädgåsbytet i Finland. Ju bättre viltdata vi har, desto bättre lyckas jaktregleringen.

Tack till dem som har skickat in bilder

Bland de tolv personer som hade skickat in bilder lottades tre viltkameror ut. Lotten föll på bilder av gäss som hade fällts i Kittilä, Lappträsk och Villmanstrand. Vinnarna i lotteriet kontaktas personligen.

Extra information

Tossavainen, Sami

  • Jaktchef, Lappland
  • Områden enligt JL 8 §
  • 029 431 2304
  • sami.tossavainen@riista.fi

Alhainen, Mikko

  • Specialplanerare
  • Internationellt samarbete, projekt, stöd för viltets livsmiljöer
  • 029 431 2401
  • mikko.alhainen@riista.fi