Siirry sisältöön

Risken för en älgkollision är störst under hösten

Brunst, vandring och jakt gör att hjortdjuren rör sig mera. Under den mörka tiden är det skäl för bilister och övriga som rör sig på vägarna att vara på sin vakt.

Hjortdjurens aktivitet och rörlighet är stor särskilt under höstarna. Brunsten gör att älgarna rör sig mera under september-oktober och på motsvarande sätt då hjortarna brunstar senare under senhösten. Ytterligare sätts hjortdjuren i rörelse av hjortdjurens naturliga vandring till vinterbetesområdena.

Hjortdjuren rör sig aktivt i gryning och skymning. Av den orsaken är det skäl för alla som rör sig på vägarna att vara uppmärksam då kvällarna blir mörkare. Särskilt uppmärksam lönar det sig att vara några timmar innan och efter solens ned- och uppgång. Då dimma och regn minskar sikten, lönar det sig att sänka hastigheten, så att det finns tillräckligt med tid för att reagera om ett djur kommer upp på vägen.

Viltolycka-märket i varje bil

Särskilt då du rör dig på älgvarningsområden ska du aktivt iaktta vägrenarna och sänka din körhastighet. Ett älgvarningsmärke talar om, att det på området finns en särskild risk för att stöta på ett hjortdjur. I fall du ser en älg eller hjort på vägen eller i dess närhet, sänk din hastighet omedelbart. Det är också bra att komma ihåg, att flera djur kan röra sig tillsammans, så efter en individ som redan korsat vägen kan det ännu komma fler djur. Hjortdjursolyckor skall alltid anmälas till nödcentralen.

Kom i håg att sänka din hastighet då du kommer till en hjortdjursolycksplats. Räddningsmanskap eller storviltsassistens tjänstehjälppersoner (SRVA) kan vara på plats och utföra sitt uppdrag. Om du kommer först till platsen, varna den övriga trafiken. Ta hand om eventuellt skadade personer enligt din kunskap och förmåga och försäkra dig om att olyckan har anmälts till nödcentralen.

Ha alltid med dig i bilen viltolycka-märket, där finns anvisningar om hur man agerar i händelse av en storviltskollision. Med viltolycka-märket kan du också markera kollisionsplatsen, vilket betydligt underlättar efterspelet av en kollision och till exempel eftersöket av ett skadat djur. Viltolycka-märket binds fast på en synlig plats, som kan upptäckas då man kör bil. Märket finns för utskrift på Finlands viltcentrals webbsidor.

Skriv ut viltolycka-märket och förvara det i din bil
https://riista.fi/sv/vilthushallning/viltskador-och-konflikter/hur-ska-man-agera-pa-en-viltolycksplats/

 

Tilläggsuppgifter

Reima Laaja, viltplanerare, Finlands viltcentral

029 431 2322, reima.laaja@riista.fi

 

Jani Körhämö, jaktchef, Finlands viltcentral

029 431 2281, jani.korhamo@riista.fi