Siirry sisältöön

Ringduvejakten öppnar jaktsäsongen, gåsjakten som ifjol

Jakten på ringduva startar den 10 augusti. Ringduvan är allmän i nästan hela landet och stammen klarar jakt väl. Samtidigt startar åkerjakten på gås: grågås längs kusten och kanadagås i hela landet. Jakten på grågås och kanadagås utanför åkrarna startar samtidigt som för övriga sjöfåglar, den 20 augusti 2019 kl. 12.

Stammarna av ringduvor är rikliga och klarar jakt väl. Grågåsen är traditionellt en kustart, som de senaste åren har blivit rikligare. Eftersom den först nu håller på att breda ut sig till Finlands sjöar, är den fredad i inlandet. Kanadagås kan jagas i hela landet.

Ringduvan är den rikligaste bytesarten

Jakten på ringduva är livlig i hela Europa, och den är även i Finland den allra rikligaste bytesarten. De bästa åren uppgår bytet till över 200 000 fåglar.

-Ringduvan häckar i landsbygdslandskap och allt oftare även i närheten av tätorter och bebyggelse. Arten är vanlig i gårdsområden och trädgårdar. De rikliga stammarna och enkla jaktarrangemangen har bidragit till att ringduvan har blivit en favorit bland jägare. För jakten krävs inga vidsträckta vildmarker, eller båtar eller annan dyr utrustning, säger viltplanerare Jörgen Hermansson vid Finlands viltcentral.

Genom den tidigarelagda gåsjakten förhindras skador på odlingar

Grågåsen är ett värderat och uppsakattat jaktbyte och grågåsstammen har vuxit redan länge. I slutet av sommaren kan grågåsflockarna orsaka avsevärda skador på obärgad skörd. I fjol var första säsongen som åkerjakten på grå- och kanadagås startade den 10 augusti. Med hjälp av den tidigarelagda jakten vill man framför allt förhindra skador på odlingar.

Utgående från de inventeringar som har gjorts under sommaren ser det ut som att antalet subadulta grågäss har minskat på viktiga ruggningsområden i Bottenviken. Jakten på grågås måste övervägas, om antalet grågäss ser ut att minska. Den tidigarelagda jakten på åkerområden är i första hand avsedd att minska skador på odlingar, och ska därför i första hand riktas till åkrar på vilka skörden inte har bärgats.

Enligt jägarnas bytesanmälningar fälldes den största delen av grågåsbytet under åkerjakten innan den egentliga fågeljakten inleddes den 20 augusti. De senaste åren har grågåsbytet varit 3 000–9 000 fåglar.

Bland gäss och sjöfåglar finns fredade arter, som inte får jagas. Det är varje jägares skyldighet att veta när och var man får jaga samt vilka arter. På Finlands viltcentrals sidor (https://riista.fi/sv/jakt/jakttider/)finns information om jakttider och områden med jaktförbud.

Tilläggsuppgifter:

viltplanerare Jörgen Hermansson, Finlands viltcentral

tfn 029 431 2342, jorgen.hermansson@riista.fi

Ytterligare information fås av jaktchefer och viltplanerare, se https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/