Siirry sisältöön

Restaurering av myrmarker hjälper skogshönsfåglar

En förvaltningsplan för skogshönsfåglar har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. I Finland förekommer fem skogshönsfåglar: tjäder, orre, järpe, ripa och fjällripa. Populationerna av tjäder, orre och järpe har växt på 2000-talet, medan ripa har minskat i antal avsevärt under de senaste årtiondena. Förvaltningsplanen siktar till att förbättra och öka för skogshönsfåglar lämpliga levnadsmiljöer, i synnerhet genom naturvården i ekonomiskogar. De reformerade skogslagarna bidrar också till vården och restaureringen av viltets levnadsmiljöer.

Detta är ett långsiktigt arbete som i regel ger effekt först flera tiotals år senare. Enskilda skogsägare har en nyckelställning eftersom de bestämmer hur bra skogshönsfåglarnas levnadsmiljöer tas i beaktande i deras skogar.

Man vill emellertid ge skogsägare och skogsproffs mer information, råd och utbildning i hur de kan hjälpa skogshönsfåglar. Det viktigaste är att man behandlar gallringsskogar på ett rätt sätt och sparar och ökar för kullar gynnsamma miljöer, såsom myrmarker, blåbärsrismarker och sumpskogar. Även Tapios nya skogsvårdsrekommendationer uppmanar att de områden som är viktiga för vilt ska anges i skogsbruksplanerna.

Restaurering av myrmarker är det bästa sättet att rädda skogsripan. Enligt skogslagen som reformerades i fjol är det nu enklare att restaurera myrmarker. Vid reformen tog man bort kravet på förnyelse av dikade myrmarker som är lågproduktiva med tanke på virkesproduktionen. Detta minskar arealen dikad mark och ökar antalet levnadsmiljöer som lämpar sig för ripor. På restaurerade myrmarker i statens ekonomiskogar har redan uppstått nya revir för ripor.

Populationer av skogshönsfåglar följs upp årligen med hjälp av breda vilttriangelräkningar som görs i slutet av juli och början av augusti. I fjällområdet görs därtill linjeräkningar. Utifrån resultaten planerar och vid behov begränsar ministeriet jakten.

Nyheten på jord- och skogsbruksministeriets webbtjänst