Siirry sisältöön

Soiden ennallistaminen auttaa metsäkanalintuja

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti metsäkanalintujen hoitosuunnitelman. Suomessa esiintyy viittä metsäkanalintua, jotka ovat metso, teeri, pyy, riekko ja kiiruna. Metson, teeren ja pyyn kannat ovat kasvaneet 2000-luvulla, kun taas riekkokanta on laskenut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Hoitosuunnitelman tavoite on parantaa ja lisätä metsäkanalinnuille sopivia elinympäristöjä erityisesti talousmetsien luonnonhoidon avulla. Uudistetut metsälait edesauttavat myös riistan elinympäristöjen hoitoa ja ennallistamista.

Elinympäristöjen parantaminen ja lisääminen on pitkäjänteistä työtä, jonka vaikutukset ulottuvat kymmenien vuosien päähän. Yksityinen metsänomistaja on avainasemassa, sillä hän päättää, miten hyvin metsäkanalintujen elinympäristöt hänen metsissään huomioidaan.

Metsänomistajille ja metsäammattilaisille halutaankin antaa lisää tietoa, neuvontaa ja koulutusta siitä, kuinka he voivat auttaa metsäkanalintuja. Tärkeintä on käsitellä kasvatusmetsiä oikein sekä säästää ja lisätä poikueille suotuisia elinympäristöjä kuten soita, mustikanvarvustoja ja korpia. Myös Tapion laatimissa uusissa metsänhoitosuosituksissa kehotetaan merkitsemään metsäsuunnitelmaan riistalle tärkeät alueet.

Metsäriekkojen pelastamiseen paras keino on ennallistaa soita. Soiden ennallistaminen helpottui viimevuotisessa metsälain uudistuksessa. Siinä poistettiin velvoite uudistaa puuntuotannollisesti vähätuottoisia ojitettuja soita. Tämä vähentää ojitettua pinta-alaa ja lisää riekoille sopivia elinympäristöjä. Valtion talousmetsissä ennallistetuille soille on jo syntynyt uusia riekkoreviirejä.

Kanalintukantoja seurataan vuosittain laajoilla riistakolmiolaskennoilla heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Lisäksi tunturialueilla tehdään riekkojen linjalaskentoja. Maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee ja tarvittaessa rajoittaa metsästystä laskentatulosten perusteella.

Tiedote ja hoitosuunnitelma MMM:n sivulla

Lue lisää Sarvi-uutisblogista