Siirry sisältöön

Projektet för att märka lodjur med GPS-halsband har inletts i Egentliga Finland

Räkningen av lodjur januari 2013 visade att lodjurshonor med ungar kan finnas mycket nära varandra. Honornas hemområdesstorlek påverkar uppskattningen av stammens storlek samt förvaltningen och jakten av lodjuren. För att skaffa mer detaljerad information har Jord och skogsbruksministeriet beviljat 9000 euro i specialbidrag till Finlands viltcentral och Viltforskningen för att undersöka lodjurshonornas rörelser i Egentliga Finland.

 Projektets mål är att första hand förse lodjurshonor som har ungar, men även andra lodjur, med satellitsändare, helst flera honor nära varnadra. Lodjuren fångas levande med sk. KANU-fällor eller med drivande hundar. Lodjur i fälla eller lodjur som hundarna kört upp i ett träd kan sövas ner och förses med satellitsändare. Loforskare Katja Holmala utför bedövningen och märkningen. Projektet hindrar inte normal lojakt.

Projektets kärnområde är Salo regionens, Bjärnånejdens och Kimitoöns jaktvårdsföreningar. På detta område finns speciellt mycket lodjur och lodjur med ungar. Till dessa områden skaffas en del fällor och aktiv fångst med hund planeras. Projektet vill dock märka lodjur från hela Egentliga Finland.

Att fånga lodjur är svårt och ofta beroende av tillfälligheter. Vi vill utnyttja varje möjligt tillfälle att märka lodjur. Vi hoppas att så många jägare som möjligt håller sina fällor gillrade över vintern. Om ett lodjur går i vilken som helst fälla eller sitter i ett träd, och djuret inte avlivas som en del av normal jakt hoppas vi att ni omedelbart tar kontakt.

Om ett lodjur gått i fällan eller sitter i ett träd tag omedelbart kontakt med oss!

Jörgen Hermansson  0400 909565  eller Katja Holmala  040 1878239

Om vi inte svarar, skicka ett SMS-meddelande !

Räkningen av lodjur januari 2013 visade att lodjurshonor med ungar kan finnas mycket nära varandra. Honornas hemområdesstorlek påverkar uppskattningen av stammens storlek samt förvaltningen och jakten av lodjuren. För att skaffa mer detaljerad information har Jord och skogsbruksministeriet beviljat 9000 euro i specialbidrag till Finlands viltcentral och Viltforskningen för att undersöka lodjurshonornas rörelser i Egentliga Finland.

Projektets framgång beror mycket på jägarnas frivilliga intresse och insats. För fällfångst och assitans vid jakt med hundar behövs jaktlagens och jägarnas hjälp. Märkningen av lodjur görs inte utan jakträtthavarens tillstånd.

Loforskare Katja Holmala söver ner och märker lodjuren. Projektansvarig är Jörgen Hermansson. Slutgiltigt beslut om märkning av lodjuret kan tas först då djuret är sövt. Lodjurets ålder och kön kan inte bestämmas med säkerhet genom att bara titta på djuret.

Lodjur hålls som regel uppe i trädet om man lämnar en vakt nedanför. Valeriana-extrakt är ett bra lockmedel för lodjur.  Valeriana extrakt finns bla i LIFE naturproduktsaffärer.

Extra information

Hermansson, Jörgen

  • vik. Jaktchef, Egentliga Finland
  • Skärgården, stamförvaltning för små hjortdjur
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi