Siirry sisältöön

Problemharar avlägsnas med fördel före utgången av februari månad

Skogsharar och fältharar som orsakar problem vid specialodlingar, i trädgårdar eller på foderbalar avlägsnas med fördel under jakttiden. De ekonomiskt betydande skador som orsakas av vilt kan minskas även under fredningstiden, men för det behövs av viltcentralen beviljad dispens.

När snötäcket är tjockt brukar speciellt fältharar samlas vid lättåtkomliga näringsplatser, varvid de kan orsaka avsevärda ekonomiska skador på till exempel bär- eller fruktodlingar. Också foderbalar som används inom lantbruket är en omtyckt näringskälla för harar. Genom att man minskar stammen av fältharar minskas också bekymret med lodjur som följer efter hararna till bebyggda områden och även eventuella problem med små husdjur.

Jakten är effektivast när den genomförs som drevjakt, som bedrivs med hundar och jägare på lämpliga ställen där hararna har sina daglegor. Passkyttarna placeras på bästa möjliga platser med tanke på säkerhetsaspekter och hararnas rutter. Vid planeringen av passen bör man komma ihåg att utan tillstånd av byggnadens ägare eller innehavare får vilt inte skjutas på under 150 meters avstånd från närmaste bebodda byggnad. Med tillstånd av byggnadens innehavare kan jakten bedrivas på mindre avstånd än det som bestäms i lagen.

Det är bra att informera om jakthändelsen till lokala markägare, och en del av dem kan vara intresserade av att delta i ett sådant här gemensamt jaktevenemang. En vintrig hargryta är en läcker maträtt och gläder säkert också den markägare som har fått skador på sin mark.

Jakttiden för fälthare och skogshare är lång – den börjar den 1 september och fortsätter fram till slutet av februari.

Mera information:
de regionala jaktcheferna och viltplanerarna, se kontaktuppgifter