Siirry sisältöön

På Nyland fler licenser för hjortdjur än i fjol

Inför inkommande höstens jaktsäsong beviljades det fler jaktlicenser för älg, vitsvanshjort och dovhjort än i fjol. Älgstammen varierar inom landskapet. Målet med vitsvanshjortstammens vård är att minska beståndet på alla Nylands älgförvaltningsområden.

Finlands viltcentrals har i Nyland inför höstens jaktsäsong beviljat 1999 jaktlicenser för älg och 14 019 jaktlicenser för vitsvanshjort. Antalet älglicenser har ökat från i fjol med ca 6 procent och antalet vitsvanshjortlicenser med ca 29 procent. Med en jaktlicens på hjortdjur kan det i huvudregel skjutas ett vuxet djur eller två kalvar. Inkommande höstens bytesmängd för älg torde vara högre än i fjol, då det fälldes 1 912 älgar. För dovhjort beviljades det 331 jaktlicenser, det vill säga ca 42 % mer än året innan.

Utav Nylands fem älgförvaltningsområden har Nylands regionala viltrådets målsättningar nåtts på tre områden. På ett älgförvaltningsområde är stammen en aning under målnivån och på ett område är stammen klart tätare. Målstorleken för totala älgstammen på Nyland är ca 3 700 individer. Uppfyllandet av målen följs med hjälp av Naturresursinstitutets stamuppskattning, enligt vilken det fanns ca 4 000 älgar på Nyland förra vintern.

Rekordantal jaktlicenser för vitsvanshjort

För vården av vitsvanshjortbeståndet satts det täthetsmål älgförvaltningsområdesvis på våren 2021. På Nylands alla älgförvaltningsområden strävar man till att minska beståndet. Största behovet för minskandet finns på västra Nyland. På basis av stamuppskattningen, för att kunna minska beståndet kräver det en kraftig ökning på bytesmängden på de områdena, var det finns mycket hjortar. I fjol fälldes det 12 109 individer på Nyland. Nylands vitsvanshjortstam är rikligast på västra Nyland, vart huvuddelen av jaktlicenserna också beviljades. På östra Nyland är hjortstammen fortfarande ställvis gles.

Finlands viltcentral uppmuntrar jägarna speciellt på täta hjortområden att inleda jakten direkt i början av säsongen i september. På grund av möjlig snöbrist på vintern lönar det att förbereda sig för att ta i bruk också andra fångstmetoder än vaktjakt. Till exempel genom att bjuda med gäster som hundförare och skyttar kan man öka effektiviteten i sällskapsjakten under dåliga snöförhållanden.

TILLÄGGSUPGIFTER

Verksamhetsledare i lokala jaktvårdsföreningar, kontaktuppgifter från viltcentralens hemsida https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/sok-kontaktuppgifter/ 

Extra information

Eronen, Visa

  • Jaktchef, Nyland
  • Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi