Siirry sisältöön

Uudellemaalle viime vuotta enemmän hirvieläinten pyyntilupia

Uudellemaalle myönnettiin ensi syksyn metsästyskaudelle viime vuotta enemmän hirven valkohäntäpeuran ja kuusipeuran pyyntilupia. Hirvitilanne vaihtelee maakunnan eri osissa. Valkohäntäpeurakannan hoidon tavoitteena on leikata kantaa Uudenmaan kaikilla hirvitalousalueilla.

Suomen riistakeskus on myöntänyt Uudellemaalle ensi syksyksi 1999 hirven ja 14 019 valkohäntäpeuran pyyntilupaa.  Hirvenpyyntilupien määrä kasvoi viime vuodesta noin 6 prosenttia ja valkohäntäpeuralupien määrä kasvoi noin 29 prosenttia. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti kaataa yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa. Ensi syksyn hirvisaalis tulee olemaan suurempi kuin viime syksynä, jolloin kaadettiin 1 912 hirveä. Kuusipeuran pyyntilupia myönnettiin 331 kappaletta eli noin 42 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Uudenmaan viidestä hirvitalousalueesta kolmella on saavutettu Uudenmaan alueellisen riistaneuvoston asettama hirvitiheystavoite. Yhdellä hirvitalousalueella kanta on tavoitetta hieman harvempi ja yhdellä selvästi tavoitetta tiheämpi. Uudellamaalla yhteenlaskettu hirvikannan tavoitekoko on noin 3 700 hirveä. Tavoitteen toteutumista seurataan Luonnonvarakeskuksen kanta-arviolla, jonka mukaan Uudellamaalla oli viime talvena noin 4 000 hirveä.

Valkohäntäpeuran pyyntilupia ennätysmäärä

Valkohäntäpeuran kannanhoidolle asetettiin keväällä 2021 hirvitalousalueittaiset tiheystavoitteet. Uudenmaan kaikilla hirvitalousalueilla tavoitellaan kannan pienentämistä. Suurin leikkaustarve on läntisellä Uudellamaalla. Kanta-arvioon peilaten kannan leikkaaminen vaatii saalismäärän voimakasta lisäämistä niillä alueilla, joilla peuroja esiintyy runsaasti. Viime kaudella kaadettiin 12 109 yksilöä. Uudenmaan peurakanta painottuu vahvasti läntiselle Uudellemaalle, jonne myös valtaosa pyyntiluvista on myönnetty. Itä-Uudellamaalla peurakanta on paikoin edelleen harva.

Suomen riistakeskus kannustaa varsinkin tiheiden peura-alueiden metsästäjiä aloittamaan peuran pyynnin heti kauden alkaessa syyskuussa. Koska talvi voi olla vähäluminen kannattaa siihen varautua ottamalla käyttöön myös muita pyyntimuotoja kuin vahtimismetsästys. Esimerkiksi pyytämällä mahdollisuuksien mukaan vierailevia koiranohjaajia ja ampujia mukaan jahtiin voidaan lisätä pyyntitehoa lumettomien kelien seuruemetsästyksessä.

 

LISÄTIEDOT

Paikallisten riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajat, yhteystiedot riistakeskuksen kotisivulta 

Lisätietoja

Eronen, Visa

  • Riistapäällikkö, Uusimaa
  • Suurpeto- ja hyljekantojen verotus
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi