Siirry sisältöön

Östersjövikare får jagas i Bottenviken, jaktlicens behövs

Från och med i höst är det tillåtet att jaga östersjövikare i Bottenviken-Kvarken där populationen har ökat i snabb takt under de senaste åren. För jakten behövs det dock en jaktlicens som beviljas av Finlands viltcentral.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning började gälla i går den 5 augusti. Enligt förordningen är jaktkvoten högst 100 individer under denna jaktsäsong. Syftet med jakten är att ändra östersjövikaren från att vara ett skadedjur till en uppskattad viltart, förebygga skador av säl på yrkesfisket och minska de sociala konflikter som sälar orsakar.

Östersjövikare får jagas från den 1 september till den 15 oktober och från den 16 april till den 31 maj.

Årets flygräkningar visar att populationen på isen i Bottenviken var 17 400 i april, men antalet är troligen över 20 000.

Tidigare har jakten varit möjlig endast med skadebaserade dispenser. Licensprocessen blir nu avsevärt enklare.

Pressmeddelandet på jord- och skogsbruksministeriets hemsida