Siirry sisältöön

Itämerennorpan metsästys sallitaan pyyntiluvalla Perämerellä

Itämerennorpan metsästys voidaan tulevasta syksystä lähtien sallia Suomen riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella, jossa kanta on merkittävästi vahvistunut viime vuosina ja kannan kasvu on nopeutunut.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tulee voimaan elokuun 5. päivänä ja siinä pyyntilupakiintiöksi on asetettu enintään sata yksilöä tälle metsästysvuodelle. Itämerennorpan metsästyksellä pyritään muuttamaan itämerennorpan status vahinkoeläimestä arvostetuksi riistalajiksi, ehkäisemään hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamia vahinkoja ja vähentämään niiden aiheuttamaa sosiaalista konfliktia.

Itämerennorpan metsästys on mahdollista pyyntiluvilla 1.9.- 15.10. sekä 16.4.- 31.5. välisinä aikoina.

Tämän vuoden huhtikuun lentolaskentoihin perustuvat laskentatiedot osoittavat, että Perämerellä jäillä laskentakanta oli noin 17 400 norppaa. Kanta-arvion yläraja on todennäköisesti yli 20 000.

Aikaisempina vuosina metsästys on ollut mahdollista ainoastaan vahinkoperusteisin poikkeusluvin. Lupamenettely kevenee nyt olennaisesti.

Tiedote maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla