Siirry sisältöön

Öppen utvärdering av idéer för revidering av terrängtrafiklagen kör igång

Miljöministeriet:

Den öppna beredningen av terrängtrafiklagen har nått utvärderingsskedet. Alla som är intresserade ombeds utvärdera de idéer som finländarna framfört angående revideringen av terrängtrafiklagen. Utvärderingen på adressen joukkoarvio.com pågår till den 8 oktober 2013.

Idéerna för revideringen av terrängtrafiklagen gäller till exempel var man får köra terränghjulingar och snöskotrar, hurdant körkort som ska krävas inom terrängtrafiken samt på vems mark och på vilka villkor man får köra. Bland idéerna finns även förslag på hur naturen och miljön ska beaktas i lagen samt hur man kan förbättra säkerheten i terrängtrafiken. Hundratals finländare framförde sina idéer under sommaren 2013 på webbsidan suomijoukkoistaa.fi.

Man behöver inte vara expert på terrängtrafik för att få delta i utvärderingen – det räcker att man är intresserad av ärendet. Under processens gång får deltagarna nödvändig tilläggsinformation om den idé som ska utvärderas. Vid utvärderingen används det verktyg för öppen utvärdering som utvecklats vid universitetet i Stanford.

Ett sammandrag av resultaten av utvärderingen skickas till miljöminister Ville Niinistö. När man har samlat ihop resultaten besluter ministeriet om en eventuell fortsatt beredning av propositionen. Deltagarna kommer att informeras om behandlingen av ärendet så att även den fortsatta processen är så öppen som möjligt.

Första gången i Finland

I och med den öppna beredningen av terrängtrafiklagen är det första gången man i Finland utarbetar en proposition som en öppen webbprocess mellan medborgare och förvaltning. Den öppna beredningen är riksdagens framtidsutskotts och miljöministeriets gemensamma pilotprojekt där man tillämpar principerna om en öppen förvaltning vid beredningen av lagar. Målet är att beredningen av lagar ska bli en process som är ännu mer transparent och involverande än tidigare.

I terrängtrafiklagen, som hör till miljöministeriets ansvarsområde, stadgas bland annat om grundande av leder för snöskotrar och om nyttokörning där traktorer och arbetsmaskiner används i åker- och skogsarbete. Terrängtrafiklagen tillämpas i terrängen, utanför vägområden. Lagen har tidigare reviderats 1991 och 1995.

Nyheten på miljöförvaltningens webbtjänst