Siirry sisältöön

Området för vinterjakt på tjäder och orre utvidgas

Jakten på skogshönsfågel startar på torsdag. Jakttiderna är liksom i fjol långa, och vinterjakt på tjäder- och orrtuppar tillåts i begränsad utsträckning i januari. Jägarna uppmanas beakta fågelsituationen i sitt jaktområde och jaga ansvarsfullt.

Utvecklingen av tjäder- och orrpopulationerna har varit gynnsam över tid, och fågeltätheterna ligger huvudsakligen över genomsnittet för 2000-talet. Höstens jakttider är i största delen av landet två eller tre månader långa.

Utvecklingen av populationen av järpe har huvudsakligen varit stabil över tid i landets södra delar, men något nedgående längre norrut. Jakttiden för järpe är två månader i största delen av landet. I Kajanaland och sydöstra Finland är läget för järpen sämre, och jakttiden har begränsats till en månad. I västra Finland är stammen riklig, och jakttiden i området är tre månader.

Populationen av dalripa har minskat avsevärt de senaste årtiondena, men tätheten hölls på samma nivå som året innan. Förutsättningar för jakt på dalripa finns endast i den nordligaste delen av landet. I Övre Lappland ligger tätheten för dalripa på genomsnittlig nivå för tuppinventeringarnas historia, trots att häckningen i Utsjoki inte ser ut att ha varit framgångsrik. I Övre Lappland pågår jaktsäsongen till slutet av mars. I Övre Lapplands södra del samt i Östra Lappland och Koillismaa är jaktsäsongen en månad.

 

Området för vinterjakt utvidgas

Vinterjakt på tjäder- och orrtuppar testades senaste vinter första gången på årtionden. Jaktförhållandena var krävande och bytesmängderna hölls enligt fångststatistiken på en måttlig nivå. I vinter utvidgas möjligheten till jakt till ett något större område än ifjol. De senaste åren har tjäderstammens utveckling i Norra Finland varit kraftig i synnerhet i Koillismaa samt i östra och mellersta Lappland. Orrstammen har vuxit på stora områden i Södra Österbotten och från östra Finland upp till mellersta Lappland. Arternas populationsutveckling över tid har varit positiv eller stabil. På dessa områden har man på många ställen konstaterat de högsta tätheterna under vilttriangelinventeringarnas historia.

– Vinterjakt i snöig terräng är en krävande jaktform. Erfarenheterna från förra vintern samt den gynnsamma utvecklingen av både tjäder- och orrpopulationerna gör att den korta vinterjaktsäsongen kan tillåtas på ett större område än ifjol. Detta gör att ett större antal nya generationens jägare får möjlighet att bekanta sig med den traditionella jaktformen, säger Mikael Luoma vid Finlands viltcentral.

 

Beakta lokala variationer i bytesmängderna

Trots att skogsfågelstammarna i genomsnitt har blivit starkare, kan fågeltätheterna lokalt variera mycket. Jägarna bör reglera bytesmängderna enligt fågelsituationen inom sitt jaktområde.

– Förra säsongen bar jägarna sitt ansvar och bytesmängderna hölls på en rimlig nivå. I jägarnas ansvar ingår också deras årliga insats i viltinventeringarna. Också i somras inventerades över tusen vilttrianglar. Med hjälp av täckande inventeringsuppgifter säkerställs en hållbar jakt, säger Luoma.

Jakttider

 

Extra information

Luoma, Mikael

  • Jaktchef, Österbotten
  • Hållbar jakt, Förvaltningsplanen för Finlands vargstamm
  • 029 431 2271
  • mikael.luoma@riista.fi

Vartiainen, Petri

  • Jaktchef, Södra Savolax
  • Utvecklandet av jaktvårdsföreningsverksamheten
  • 029 431 2211
  • petri.vartiainen@riista.fi