Siirry sisältöön

Metson ja teeren talvimetsästysalue laajenee

Metsäkanalintujen metsästys alkaa torstaina. Metsästysajat ovat edellisvuoden tapaan pitkät, ja urosmetson ja -teeren talvimetsästys sallitaan rajoitetusti tammikuussa. Metsästäjiä kehotetaan huomioimaan metsästysalueensa lintutilanne ja metsästämään vastuullisesti.

Metso- ja teerikantojen pitkäaikainen kehitys on ollut suotuisaa, ja pääosin lintutiheydet ovat 2000-luvun keskimääräisen tason yläpuolella. Syksyn metsästysajat ovat valtaosassa maata kaksi tai kolme kuukautta.

Pyykannan pitkäaikainen kehitys on ollut eteläisessä Suomessa pääosin vakaata, mutta kohti pohjoista mentäessä lievästi laskevaa. Valtaosassa maata pyyn metsästysaika on kaksi kuukautta. Kainuussa ja kaakkoisessa Suomessa pyyllä menee heikommin, ja metsästysaika on rajattu kuukauteen. Läntisessä Suomessa kanta on runsas, ja alueella on kolmen kuukauden metsästysaika.

Riekkokanta on pienentynyt merkittävästi viime vuosikymmenten aikana, mutta tiheys pysyi viimevuotisella tasolla. Riekonpyynnille ei ole edellytyksiä kuin pohjoisimmassa osassa maata. Ylä-Lapissa riekkotiheys on koiralaskentahistorian keskimääräisellä tasolla, joskin Utsjoella riekon pesintä näyttää onnistuneen heikosti. Ylä-Lapin metsästyskausi kestää maaliskuun loppuun. Ylä-Lapin eteläpuolen sekä Itä-Lapin ja Koillismaan seuduilla on kuukauden metsästysaika.

 

Talvipyyntialue laajenee

Urosmetson ja -teeren talvipyyntiä kokeiltiin viime talvena ensi kertaa vuosikymmeniin. Pyyntiolosuhteet olivat haastavat ja saalismäärät pysyivät saalistilastojen perusteella maltillisina. Tulevana talvena pyyntiin on mahdollisuus hieman viime vuotta laajemmalla alueella. Pohjois-Suomen metsokannan kehitys on ollut vahvaa viime vuosina erityisesti Koillismaalla sekä itäisessä ja keskisessä Lapissa. Teerikanta on vahvistunut laajalla alueella Etelä-Pohjanmaalta ja itäisestä Suomesta Keski-Lappiin. Lajien pitkäaikainen kannankehitys on ollut kasvavaa tai vakaata. Kyseisillä alueilla ollaan monin paikoin riistakolmioiden laskentahistorian huipputiheyksissä.

– Talvimetsästys lumisessa maastossa on haastava pyyntimuoto. Viime talvena kertyneiden kokemusten sekä metso- ja teerikantojen suotuisan kehityksen perusteella lyhyt talvipyyntiaika voidaan sallia viime talvea laajemmalla alueella. Tämä mahdollistaa perinteiseen pyyntimuotoon tutustumisen entistä useammalle uuden sukupolven metsästäjälle, Mikael Luoma Suomen riistakeskuksesta sanoo.

 

Huomioi paikallinen vaihtelu saalismäärissä

Vaikka metsäkanalintukannat ovat keskimäärin vahvat, lintutiheydet voivat vaihdella paikallisesti paljon. Metsästäjien on syytä suhteuttaa saalismääränsä metsästysalueensa lintutilanteeseen.

– Viime kaudelle metsästäjät kantoivat vastuunsa hienosti, ja saalismäärät pysyivät kohtuullisina. Vastuunkantamista on myös metsästäjien vuotuinen ponnistus riistalaskennoissa. Tänäkin kesänä laskettiin yli tuhat riistakolmiota. Kattavan laskentatiedon avulla varmistetaan metsästyksen kestävyys, Luoma kertoo.

Metsästysajat

Lisätietoja

Luoma, Mikael

  • Riistapäällikkö, Pohjanmaa
  • Kestävä metsästys, Susikannan hoitosuunnitelma
  • 029 431 2271
  • mikael.luoma@riista.fi

Vartiainen, Petri

  • Riistapäällikkö, Etelä-Savo
  • Riistanhoitoyhdistystoiminnan kehittäminen
  • 029 431 2211
  • petri.vartiainen@riista.fi