Siirry sisältöön

Ödemarksbruk har enligt undersökningen betydande ekonomiska effekter i Finland

Jord- och skogsbruksministeriet ordnade torsdagen den 24 maj 2018 ett seminarium under rubriken Ödemarksbruk som företagsverksamhet. I samband med seminariet gavs ut en projektrapport om ödemarksbruk som finansierats med statsrådets kanslis medel för utrednings- och forskningsverksamhet. Rapporten beskriver nuläget och utvecklingsförutsättningarna för ödemarksbruk, det vill säga företagsverksamhet som bygger på fritidsfiske, jakt och fotografering av stora rovdjur. Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet svarade för att genomföra projektet och det ansvariga ministeriet var jord- och skogsbruksministeriet.

– Projektets viktigaste mål var att bilda en aktuell och täckande bild av ödemarksbrukets betydelse för Finland. Där lyckades projektet utmärkt, berömmer jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Den exakta bilden om branschens nuläge och utvecklingsmöjligheter är enligt Leppä en bra grund för framtida utvecklingsåtgärder.

– Ministeriet kommer att använda projektets resultat bland annat för att bereda stamförvaltningsplaner och ta fram verksamhetsstrategier för fiskeri- och vilthushållningen, säger naturresursavdelningens avdelningschef Juha Niemelä. Inom kort kommer vi till exempel att utarbeta en egen strategi för fritidsfisket.

Inom branschen förutspås kontinuerlig tillväxt

Företagsverksamhet som bygger på ödemarksbruk är enligt rapporten av stor ekonomisk betydelse för Finland. Branschen har under de senaste åren varit på ständig uppgång. Utifrån globala megatrender kan man räkna med att branschen växer även i framtiden.

Enbart inom ramen för vildmarksturismen finns det nästan 800 verksamma företag i fastlandet. Företagen, som sysselsätter direkt cirka 1 500 personer, har också betydande indirekta effekter i omvärlden. Ödemarksbruket är av särskild stor betydelse i glesbygder där det i övrigt är svårt att skapa nya arbetstillfällen.

Enligt rapporten ska företag vars affärsidé grundar sig på jakt, fiske och natur höja förädlingsgraden hos sina tjänster och produkter. Samtidigt ska företagen också satsa på export och på att locka utländska turister till Finland. På samma gång måste vi tillsammans slå vakt om ödemarksbrukets grundläggande resurser, det vill säga livskraftiga och hållbara fiskbestånd och viltstammar samt vattendrag och skogar.

Rapporten Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset (på finska)

Policy Brief: Erätalouden kehittäminen Suomessa (på finska)

Statsrådets pressmeddelande 24.5.2018: Mycket outnyttjad potential inom ödemarksbruket

Ytterligare information:

Eija Kirjavainen, fiskeriråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2404, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mari Pohja-Mykrä, forskare, Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet, tfn 041 550 8442, fornamn.efternamn@helsinki.fi