Siirry sisältöön

Nationella viltrådet diskuterade vargar med internationella experter på stora rovdjur

Nationella viltrådet diskuterade med europeiska experter på konflikter kring stora rovdjur den 28 maj i Riihimäki. Ett ämne var Finlands och Sveriges kommande EU-stödda forum om stora rovdjur. Av diskussionerna framgick att utgångspunkten för uppbyggandet av samexistens med stora rovdjur är att man lyssnar på och stöder lokalbefolkningen.

Inför EU:s forum om stora rovdjur informerade viltrådet om specialfrågorna för Finlands vargstam, som till exempel jakthundsskador, det frivilligarbete som rovdjurskontaktpersonerna utför samt samarbetsgrupperna för revirområdena. Finlands speciella styrka ansågs vara det omfattande frivilligarbete som jägarna utför.

Från EU:s forum om stora rovdjur deltog Valeria Salvatori och Estelle Balia i mötet. Salvatori presenterade de verksamhetssätt som forumet om stora rovdjur använder. Forumet söker lösningar på konflikter mellan människor och stora rovdjur genom att arbeta med lokala intressentgrupper på ett öppet, konstruktivt och ömsesidigt respektfullt sätt.

Vargsituationen i Sverige presenterades av länsstyrelsens representanter Daniel Mallwitz, Maria Falkevik och Mona HansErs, samt Jens Andersson och Klas Allander från Naturvårdsverket. Utmaningarna för förvaltningen av vargstammen för Sverige är, liksom beträffande husdjurs- och jakthundsskador samt samjämkandet med förvaltningen av hjortdjursstammarna, mycket likartade som i Finland. I Sverige löser fältpersonalen utmaningarna i samarbete med lokalbefolkningen.

-Till dagens främsta behållning hörde tanken på intensifierat skandinaviskt samarbete kring förvaltningen av rovdjursstammarna och forskningen om stora rovdjur. Trots att förvaltningsstrukturerna är olika, är utmaningarna som rovdjuren orsakar de samma. Ett intensifierat skandinaviskt samarbete skulle även underlätta diskussionen med EU-kommissionen, sade nationella viltrådets ordförande Juhani Kukkonen.

Nationella viltrådet är ett strategiskt förvaltningsorgan som stöder viltpolitiken. Dess uppgift är att behandla frågor i anknytning till vilthushållningen. Nationella viltrådet ökar ett öppet och interaktivt samarbete med intressentgrupperna i frågor som gäller politiken kring stora rovdjur och sammanjämkningen av olika intressen.

 

Tilläggsuppgifter: Juhani Kukkonen, ordförande för Nationella viltrådet

tfn 0400 252 415