Siirry sisältöön

Nästan hundra mårdhundar fångades i skärgården

Pressmeddelande Finlands viltcentral, Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys och Natur- och viltvårdsstiftelsen

Fångstsäsongens resultat är uppmuntrande när det gäller fångst av främmande rovdjur inom projektet SOTKA. Det är möjligt att uppnå en mårdhundsfri skärgård, och minkstammen kan minskas effektivare än tidigare. I vår kan fåglarna häcka på flera öar utan extra predationstryck.

Hösten 2020 och våren 2021 har effektiverad fångst av mårdhund och mink fortsatt i Skärgårdshavet och Västnylands kustområde, inom det av Finlands viltcentral koordinerade projektet SOTKA-främmande rovdjur.

– Fångst av främmande rovdjur i skärgården är krävande och förutsätter specialkunnande. Å andra sidan är fördelarna för fågelfaunan mångfaldiga, eftersom en enda mårdhund eller mink skapar stor förstörelse när den rör sig mellan olika öar. Varje främmande rovdjur som fångas är en vinst för skärgårdsnaturen, säger jaktchef Mikko Toivola vid Finlands viltcentral.

 

Mårdhundskoncentrationer avlägsnas från Skärgårdshavet

Fångstarbetet utförs av föreningen Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys (SLHSY) i Skärgårdshavet och Natur- och viltvårdsstiftelsen (LRS) längs Nylands kust. Under den gångna fångstsäsongen fångades ett stort antal främmande rovdjur.

SLHSY har under projektets gång avlägsnat 86 mårdhundar från skärgården. Från Jungfruskär, känt som en av Skärgårdshavets pärlor, och i dess närområde avlägsnades 14 mårdhundar.

– I våras avlägsnades fyra mårdhundspar, som annars hade fått ungar. Ögruppen kan nu sägas vara fri från mårdhund. Nu kan fåglarna för första gången på länge häcka utan predation av mårdhund, säger Tommy Arfman, SLHSY, som deltar i fångsten.

Arbetet har varit framgångsrikt på flera objekt.

– I områden som har erövrats av mårdhund krävs många fångstresor. När man lyckas avlägsna mårdhundarna från den yttersta ögruppen, kan man sköta området med mindre arbetsinsats, tillägger Sami Vasenius, SLHSY.

De områden som LRS sköter ligger nära fastlandet och är tills vidare färre och mindre än områdena i det stora Skärgårdshavet. Till dessa objekt, utanför Porkala och Ekenäs, är det lätt för främmande rovdjur att ta sig från fastlandet. LRS har hittills koncentrerat sig på fångst av mink, som det finns rikligt av på området. Trots att förvaltningsområdena är små har man, med hjälp av lövblåsare, hundar och saxar, fångat 25 minkar.

 

Fångstarbetets fortsättning måste säkerställas

Förvaltningsområdena täcker ett allt större område i Skärgårdshavet och längs Västnylands kust. Samarbete med lokalinvånare har möjliggjort att nya områden tas med i fångstverksamheten, vilket ytterligare har förbättrat fångstens effektivitet. Forststyrelsens naturtjänster stöder fångstarbetet.

När projektet SOTKA-främmande rovdjur avslutas i slutet av 2021 riktas fokus på metoder med vilka man kan säkerställa resursfördelning till fångst av främmande rovdjur i skärgården. Om fångstarbetets fortsättning säkerställs kan man skapa nya häckningsområden för fåglar som är fria från främmande rovdjur.

logo

Tilläggsuppgifter:

Mikko Toivola

Jaktchef, Finlands viltcentral

029 431 2341, mikko.toivola@riista.fi

 

Tommy Arfman

Ordförande, Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys

040 589 1799, slhsy19@gmail.com

 

Kim Jaatinen

Verkställande direktör, Natur- och viltvårdsstiftelsen

040 594 5186, kim@luontojariista.fi