Siirry sisältöön

Saaristosta pyydettiin lähes sata supikoiraa

Suomen riistakeskuksen, Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistyksen ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön yhteistiedote.

 

Päättyvän pyyntikauden tulokset SOTKA-hankkeen vieraspetojen pyynneistä ovat rohkaisevia. Supikoiravapaa saaristo on mahdollista saavuttaa ja minkkikantaa voidaan vähentää aikaisempaa tehokkaammin. Usealla saarella linnut voivat tänä keväänä pesiä vailla ylimääräistä saalistuspainetta.

Saaristomeren ja Länsi-Uudenmaan rannikkoalueen supikoirien ja minkkien tehostettua pyyntiä on jatkettu Suomen riistakeskuksen koordinoimassa SOTKA-vieraspetohankkeessa syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana.

– Vieraspetojen pyynti saaristossa on haastavaa ja vaatii erityistä osaamista. Toisaalta hyödyt linnustolle ovat moninkertaiset, sillä yksikin supikoira tai minkki saa suurta tuhoa aikaan kiertäessään saarelta toiselle. Jokainen pyydetty vieraspeto on voitto saaristoluonnolle, sanoo riistapäällikkö Mikko Toivola, Suomen riistakeskuksesta.

 

Supikoirakeskittymät poistuvat Saaristomereltä

Pyyntityötä toteuttavat Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys (SLHSY) Saaristomerellä ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiö (LRS) Uudenmaan rannikolla. Saaliiksi saatiin paljon vieraspetoja kuluneena pyyntikautena.

SLHSY on poistanut hankkeessa saaristosta 86 supikoiraa. Saaristomeren helmeksi kutsutulta Jungfruskärin saarelta ja sen lähialueilta poistettiin 14 supikoiraa.

– Keväällä alueelta poistettiin neljä pariskuntaa, jotka olisivat saaneet pentuja. Saariryhmän voi nyt sanoa olevan vapaa supikoirista. Linnut voivat pitkästä aikaa pesiä ilman supikoirien saalistusta, kertoo pyyntiä tekevä Tommy Arfman, SLHSY.

Työvoittoja on saatu useilla kohteilla.

– Supikoirien valtaamat alueet vaativat monta pyyntireissua. Kun syrjäisemmän saariryhmän supikoirat saadaan poistettua, voidaan aluetta hoitaa pienemmällä työllä, jatkaa Sami Vasenius, SLHSY.

Mannerta lähellä olevia LRS:n hoitoalueita on toistaiseksi vähemmän ja ne ovat pienempiä kuin laajalla Saaristomerellä. Näillä Porkkalan ja Tammisaaren edustalla olevilla kohteilla vieraspetoja pääsee mantereelta helposti alueelle. LRS on tähän mennessä keskittynyt minkkien pyyntiin, joiden tiheys on alueella suuri. Hoitoalueiden pienestä koosta huolimatta pyynneissä on saatu saaliiksi 25 minkkiä lehtipuhaltimien, koirien ja rautojen avulla.

 

Pyyntityön jatko turvattava

Hoitoalueet kattavat yhä laajemman alueen Saaristomerta ja Länsi-Uudenmaan rannikkoalueita. Paikallisten kanssa tehty yhteistyö on mahdollistanut uusien alueiden liittämisen pyynnin piiriin, mikä on tehnyt pyynnistä aikaisempaa vaikuttavampaa. Metsähallituksen luontopalvelut tukee pyyntityötä.

SOTKA-vieraspetohankkeen päättyessä vuoden 2021 lopulla katse kääntyy keinoihin, joilla saadaan turvattua saariston vieraspetotyön resursointi. Uusia vieraspedoista vapaita lintujen pesimäalueita voidaan saavuttaa, jos pyyntityön jatkuvuus turvataan.

 

Vieraspeto logo

 

Lisätietoja:

Mikko Toivola

Riistapäällikkö, Suomen riistakeskus

029 431 2341, mikko.toivola@riista.fi

 

Tommy Arfman

Puheenjohtaja, Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys

040 589 1799, slhsy19@gmail.com

 

Kim Jaatinen

Toimitusjohtaja, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö

040 594 5186, kim@luontojariista.fi