Siirry sisältöön

Mårdhundsstammen har minskats på värdefulla fågelvatten

Den effektiverade bekämpningen av främmande rovdjur har gett resultat på värdefulla fågelvattenobjekt inom Helmi-programmet. På nästan samtliga 72 fångstobjekt har man lyckats minska antalet mårdhundar. 

Finlands viltcentral och Skogsstyrelsen har sedan maj 2021 koordinerat fångst av mink och mårdhund på områden som är viktiga för sjöfåglarna. Hittills har man på fångstobjekten avlägsnat drygt 5 000 mårdhundar och 800 minkar. Nya viltkameraundersökningar utförda av Åbo universitet visar att fångsttrycket har fått mårdhundsstammarna att minska med 39–68 procent på de flesta objekt.

– Det här är en stor vinst i kampen mot förlust av den biologiska mångfalden. Ju färre främmande rovdjur desto bättre häckningstrygghet för de sjöfågelstammar som minskat, säger projektchef Kari Karhula.

Resultaten har uppnåtts tack vare nästan 400 jägare som deltar i projektet och fångar mink och mårdhund med talkokraft.

Bekämpningsarbetet har brett stöd bland finländarna

Enligt en enkät som Taloustutkimus Oy utförde för Finlands viltcentral våren 2023 anser 78 procent av finländarna att arbetet med att fånga de invasiva främmande arterna mink och mårdhund är viktigt för Finlands natur. Endast sex procent var av annan åsikt.

– Det är fint att fångstarbetet får den uppskattning det förtjänar. För lyckad fångst av främmande rovdjur krävs mycket tid, ett mångsidigt behärskande av olika fångstmetoder samt skolade hundar, säger Karhula.

Mårdhund tittar på kameran.
Bild: Tomas Kansanaho

Predationstrycket från främmande rovdjur och försvagade livsmiljöer är de största orsakerna till sjöfågelstammarnas minskning. Mink och mårdhund är invasiva främmande arter, som tar sjöfåglar och försvårar deras häckning med sin blotta närvaro. Det slutliga målet för projektet är att sjöfåglarnas häckningar ska lyckas.

– Häckningen stöds även med andra åtgärder i Helmi-programmet, såsom restaurering av fågelvatten och vårdfiske, berättar Markku Mikkola-Roos från Finlands miljöcentral, ansvarig för Helmi-programmets fågelvattentema.

Höstens fångst inleds

Projektets fångstarbete fortsätter efter ett sommaruppehåll. Vid fågelobjekt kan man under hösten lägga märke till såväl jägare med pannlampor och hundar som fällor med bete. Det mest kritiska skedet för fångsten är vårvintern, då man före fåglarnas häckningstid avlägsnar reproduktionsdugliga vuxna främmande rovdjur som har överlevt vintern.

Projektet Helmi – främmande rovdjur som finansieras av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet ingår i livsmiljöprogrammet Helmi, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller.

Ytterligare information:

https://vieraspeto.fi/sv/samarbete/projektet-helmi-frammande-rovdjur/

https://ym.fi/sv/livsmiljoprogrammet-helmi