Siirry sisältöön

Supikoirakannat saatu laskuun arvokkailla lintuvesillä

Vieraspetojen tehotorjunta on tuottanut tulosta Helmi-ohjelman tärkeillä lintuvesikohteilla. Lähes kaikilla 72 pyyntikohteella supikoirien määrää on saatu vähennettyä. 

Suomen riistakeskus ja Metsähallitus ovat koordinoineet vuoden 2021 toukokuusta minkin ja supikoiran pyyntiä vesilinnuille tärkeillä alueilla. Tähän mennessä pyyntikohteilta on poistettu reilut 5 000 supikoiraa ja 800 minkkiä. Uusista Turun yliopiston tekemistä riistakamera-tutkimuksista selviää, että pyyntipaine on saanut supikoirakannat laskemaan useimmilla kohteilla 39–68 prosenttia.

– Tämä on suuri voitto taistelussa luontokatoa vastaan. Mitä vähemmän vieraspetoja, sitä varmemmin taantuneet vesilintumme saavat pesiä turvassa, kertoo projektipäällikkö Kari Karhula.

Tuloksista on kiittäminen lähes 400 hankkeeseen sitoutunutta metsästäjää, jotka talkootyönä pyytävät minkkiä ja supikoiraa.

Torjuntatyöllä on suomalaisten laaja tuki

Suomen riistakeskuksen Taloustutkimus Oy:ltä keväällä 2023 teettämän kyselyn mukaan 78 prosenttia suomalaisista pitää haitallisten vieraslajien minkin ja supikoiran pyyntityötä tärkeänä Suomen luonnolle. Vain kuusi prosenttia on asiasta eri mieltä.

Supikoira katsoo kameraa kohti.
Kuva: Tomas Kansanaho

– On hienoa, että pyyntityö saa ansaitsemaansa arvostusta. Onnistuneeseen vieraspetopyyntiin tarvitaan paljon aikaa, eri pyyntimenetelmien monipuolista hallintaa sekä koulutettuja koiria, Karhula kertoo.

Vieraspetojen saalistus ja elinympäristöjen heikkeneminen ovat suurimpia syitä vesilintukantojen taantumiseen. Minkki ja supikoira ovat haitallisia vieraslajeja, jotka saalistavat vesilintuja ja vaikeuttavat niiden pesintää jo pelkällä läsnäolollaan. Hankkeen lopullinen tavoite on vesilintujen pesintöjen onnistuminen.,

– Pesintää tuetaan myös muilla Helmi-ohjelman toimenpiteillä, kuten lintuvesien kunnostuksilla ja hoitokalastuksella, kertoo Markku Mikkola-Roos Helmi-ohjelman lintuvesiteeman vastaava Suomen ympäristökeskuksesta.

Syksyn pyynnit käynnistyvät

Hankkeen pyynnit jatkuvat kesätauon jälkeen. Syksyllä lintukohteilla voi havaita niin metsästäjiä otsalamppujen ja koirien kanssa kuin syötitettyjä loukkuja. Pyyntien kriittisin vaihe on kevättalvella, kun alueilta poistetaan talvesta selvinneitä lisääntymiskykyisiä aikuisia vieraspetoja ennen vesilintujen pesimäaikaa.

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö rahoittama Helmi-vieraspetohanke kuuluu Helmi-elinympäristöohjelmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja.

Lisätietoja:

https://vieraspeto.fi/yhteistyota/helmi-vieraspetohanke/

https://ym.fi/helmi

Lisätietoja

Karhula, Kari

  • Riistasuunnittelija
  • Projektipäällikkö Helmi-vieraspetohanke
  • 029 4312277
  • kari.karhula@riista.fi