Siirry sisältöön

Mängderna fällda vitsvanshjortar och rådjur minskade

Jakten på vitsvanshjort och rådjur avslutades i mitten av februari. I hela landet fälldes 67 152 vitsvanshjortar och 18 583 rådjur. Bytesmängden av såväl vitsvanshjort som rådjur minskade med cirka 9 procent jämfört med tidigare.

Den årliga bytesmängden av vitsvanshjort ökade kraftigt under cirka tio års tid, och mer än tredubblades under denna tidsperiod. Under den avslutade säsongen vände kurvan nedåt, och den totala bytesmängden stannade på cirka 7 000 djur, vilket är en minskning med cirka nio procent jämfört med föregående säsong.

Bytesmängden minskade främst i gränsområdet i viltcentralsregionerna Satakunda, Norra Tavastland, Södra Tavastland och Egentliga Finland. I området uppskattas också hjortstammen ha minskat jämfört med tidigare år. I sydvästra Finland har man under de senaste åren strävat efter att systematiskt minska hjortstammen bland annat för att minska antalet krockar.

Hälften av de fällda vitsvanshjortarna var kalvar. Av de vuxna byteshjortarna var hälften bockar och hälften hindar. På nivån för hela landet användes cirka 68 procent av de beviljade jaktlicenserna. Med en jaktlicens får man fälla ett vuxet djur eller två kalvar.

Naturresursinstitutet publicerar sin uppskattning av vitsvansstammens storlek i mars. För ett år sedan, på vårvintern 2022, uppskattades stammen bestå av cirka 109 000 djur. Vitsvanshjorten är den viktigaste viltarten i sydvästra Finland, och årligen deltar tiotusentals jägare i vitsvansjakten. De senaste åren uppskattas jakten på vitsvanshjort ha gett drygt 2 miljoner kg viltkött per år.

För jakt på rådjur, som är vårt minsta hjortdjur, krävs inte jaktlicens, men fångstanmälan måste göras till Finlands viltcentral. Under den avslutade jaktsäsongen minskade bytesmängden med cirka 9 procent jämfört med föregående säsong. Rådjur fälldes Finlands viltcentrals samtliga regioner, men störst antal fälldes i Egentliga Finland.

Dovhjortbytet ökade med en tredjedel

Jakten på dovhjort avslutades i månadsskiftet januari-februari, och bytet uppgick till 313 djur. Dovhjortar fälldes i viltcentralsregionerna Nyland, Satakunda, Södra Tavastland, Egentliga Finland och Mellersta Finland. Bytesmängden ökade överallt utom i Egentliga Finland. Totalt var ökningen cirka 28 procent jämfört med föregående säsong. Dovhjort förekommer främst i Södra Finland och i skärgårdsområden som lokala stammar.

Tilläggsuppgifter

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/

Tabell: Bytet av små hjortdjur jaktsäsongen 2022–2023 i viltcentralsregionerna (pdf)