Siirry sisältöön

Luke: Vilttriangelinventeringen sommaren 2021: skogshönsfåglarna lyckades med häckningen

Redan fjärde året i rad uppvisar skogshönsbestånden en moderat ökning i stora delar av landet. Resultaten från sommarens vilttriangelinventering visar beståndstillväxt hos alla granskade arter i någon del av landet. I synnerhet järpens bestånd har ökat i nästan hela landet.

− Häckningssäsongen var lyckad: den gånga sommarens ungandelar och kullstorlekar har på de flesta områden legat nära sina långfristiga medeltal eller klart ovanför dem. Speciellt i Uleåborgstrakten och Kajanaland har stora antal ungfåglar räknats, berättar specialforskare Andreas Lindén från Naturresursinstitutet (Luke).

− En varm försommar gynnar kycklingarnas överlevnad. Det var ändå spännande att se hur sommarens extrema värmebölja har påverkat situationen. Kullarna har trots allt klarat sig riktigt bra, förklarar Lindén.

Artspecifik granskning:

  • Hos tjäder och orre har beståndsförändringen jämfört med föregående år varierat ganska mycket mellan områden, men i snitt är riktningen växande.
  • Järpens bestånd uppvisar en påfallande konsekvent ökning i nästan hela landet. I snitt har ökningen från föregående år varit 32 % och nu ligger bestånden ganska nära sina långfristiga medeltal.
  • Även dalripans bestånd fortsätter sin moderata tillväxt i de av arten tätast bosatta boreala skogsområdena i Lappland, Kajanaland och Uleåborgstrakten. Längre söderut, på områden där arten ännu förekommer, har bestånden gått något tillbaka eller hållits stabila jämfört med föregående år.

Järpen och dalripan sårbara

Både järpe och dalripa har klassificerats som sårbara i den år 2019 publicerade nationella röda listan. Nu har bestånden redan i 3–5 års tid uppvisat tecken på återhämtning från den värsta dalen, åren 2016–2017. Förutom storskalig utdikning av myrar, har den på vintern och våren vita dalripan lidit av klimatförändringen i och med att snötäckets årliga varaktighet har minskat.

– Trots den glädjande beståndökningen bedömer jag att dalripan inte kommer att återkolonisera till exempel Finlands sydkust, där den har lokalt dött ut, konstaterar Lindén.

Triangelinventeringen berättar om skogshönsfåglarnas beståndsutveckling

Vilttriangelinventeringen som utförs i tre personers led mäter beståndstätheten av skogshöns i de skogbeklädda delarna av Finland. I norra Lapplands fjällområden görs en skild inventering av dalripa med assistens av hund. Resultaten från denna inventering fås senare i augusti och publiceras i en skild rapport.

Vid tidpunkten då analyserna gjordes, hade uppgifter från 848 inventerade vilttrianglar rapporterats. Detta är ca 3 % färre än vid motsvarande tidpunkt förra året.

Den återkommande sommarinventeringen av skogshönsfåglar är en storskalig ansträngning som utförs på frivillig basis. Den tjänar både vård av viltbestånd och vetenskaplig forskning. Ett stort tack till alla som deltagit i inventeringen!