Siirry sisältöön

Luke: Riistakolmiolaskennat kesä 2021: metsäkanalintujen pesintä onnistui hyvin

Metsäkanalintujen kannat kasvavat maltillisesti suuressa osassa maata jo neljättä vuotta peräkkäin. Kesän 2021 riistakolmiolaskentojen perusteella kaikkien metsäkanalintulajien kannat kasvavat jossain päin maata. Varsinkin pyyn kannat ovat kasvaneet lähes koko maassa.

− Pesinnät onnistuivat hyvin. Kuluvan kesän poikasosuus ja poikueiden koot ovat usealla alueella pitkän aikavälin keskiarvon tuntumassa tai selvästi sen yläpuolella. Varsinkin Oulun ja Kainuun seudulla on laskettu paljon poikasia, kertoo erikoistutkija Andreas Lindén Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

− Lämmin alkukesä on poikasten selviytymisen kannalta hyvä. Jännitti kuitenkin nähdä, miten tämän kesän äärimmäiset helteet vaikuttivat tilanteeseen. Poikueet näyttävät selvinneen kuitenkin hyvin, Lindén kertoo.

Lajikohtainen tarkastelu:

  • Metsolla ja teerellä kannantiheyden muutos viime vuoteen verrattuna vaihtelee melko paljon alueittain, mutta keskimäärin suunta on kasvava.
  • Pyyllä kasvava suunta on harvinaisen yhtenevä; kannat ovat viime vuosien tapaan jatkaneet selvää kasvuaan lähes koko maassa. Keskimäärin tiheys on kasvanut jopa 32 % viime vuodesta ja on nyt monin paikoin lähellä pitkäaikaista keskiarvoaan.
  • Myös riekkokannan maltillinen kasvu jatkuu lajin runsaimmilla boreaalisilla metsäalueilla Lapissa, Kainuussa ja Oulussa. Etelämpänä siellä, missä lajia vielä esiintyy laskettavaksi asti, kanta taantui hieman tai pysyi vakaana edelliseen vuoteen verrattuna.

Pyy ja riekko vaarantuneita

Sekä pyy että riekko on luokiteltu vaarantuneiksi vuoden 2019 kansallisessa uhanalaisuusarvioinnissa. Nyt kannat ovat jo 3–5 vuoden ajan näyttäneet selviä palautumisen merkkejä pahimmasta aallonpohjasta, joka oli 2016–2017. Talvesta kevääseen valkoisen höyhenpeitteen omaava riekko on kärsinyt laajamittaisten soiden ojitusten lisäksi myös ilmastonmuutoksen aiheuttamasta lumipeitteisen kauden lyhenemisestä.

– Ilahduttavasta kannankasvustaan huolimatta arvioin, että riekko ei enää palaa pesimään esimerkiksi Suomen etelärannikolle, josta se on paikallisesti kuollut sukupuuttoon, Lindén toteaa.

Kolmiolaskennat kertovat metsäkanalintukantojen kehityksestä

Kolmen henkilön avoriveissä toteutettava riistakolmiolaskenta mittaa metsäpeitteisen Suomen kanalintutiheyksiä. Ylä-Lapin tunturialueilla tehdään erilisiä kanakoira-avusteisia riekkolaskentoja. Niiden tulokset valmistuvat myöhemmin ja esitetään erillisessä raportissa.

Koko maassa on raporttia laadittaessa laskettu ja palautettu tiedot 848 riistakolmiosta. Tämä on noin 3 % vähemmän kuin viime vuonna samana ajankohtana.

Kesäinen metsäkanalintulaskenta on mittava vapaaehtoisten ponnistus, joka palvelee niin riistakantojen hoitoa kuin tieteellistä tutkimustakin. Suuret kiitokset kaikille laskijoille!