Siirry sisältöön

LUKE: Sjöfågelkullar räknas i juli

Det blir snart aktuellt att igen inventera sjöfågelkullar. Vanligen har kullar inventerats i olika delar av landet 1–20.7. Vid inventeringstiden brukar de yngsta kullarna fortfarande vara kvar tillsammans, medan de äldsta i sin tur redan är till sjöss.

Det huvudsakliga målet med inventeringen är att kartlägga ändernas fortplantningsresultat i olika slags vattenområden och på olika håll i Finland. Inventeringen bidrar till en hållbar jakt och förvaltning av bestånd samt uppföljning av fågelfaunan och miljön.

Inventeringen av sjöfågelkullar utförs i samma punkter som parinventeringen på våren

Vad gäller metod avviker inventeringen av kullar inte egentligen från inventeringen av par, varför inventeringen i sig är enkel att genomföra och lyckas även med lite erfarenhet.  Kullinventeringen görs endast en gång och utförs i samma punkter som parinventeringen på våren.

På webbplatsen https://rpubs.com/vesilintuseuranta/873702 (rpubs.com) finns en karttjänst över Naturhistoriska centralmuseets och Naturresursinstitutets aktiva och passiva inventeringspunkter, från vilka du kan söka lämpliga inventeringspunkter.

Anvisningar för inventering finns på Naturresursinstitutets sida för uppföljning av sjöfåglar (luke.fi) (på finska).

Vi ber dem som inventerar lämna inventeringsuppgifterna genast när inventeringen är gjord via webbplatsen https://laji.fi/ (laji.fi), senast i slutet av juli.