Siirry sisältöön

Lodjursjakten startar

Jakten på lodjur i stamvårdande syfte inleds i början av december utanför renskötselområdet. I samband med lodjursjakten är det också möjligt att skola hundar för jakt och SRVA-uppgifter.

För området söder om renskötselområdet beviljades totalt 307 dispenser för fångst av lodjur. Dispenserna riktades till Södra och Norra Savolax, Kajanaland samt till Södra Tavastland, där lodjursstammen är störst eller har ökat kraftigt sedan föregående stamuppskattning.

För att uppnå stamregleringsmålen bör dispenserna riktas till sådana individer som rör sig nära bebyggelse eller på annat sätt orsakar problem. Riktad lodjursjakt förutsätter snötäcke, vilket är orsaken till att fångsten inleds vid olika tidpunkter i olika delar av landet.

Jaktprovs- och skolningsverksamheten för hundar som används vid lodjursjakt är tillståndspliktig. Separata tillstånd för jaktprov eller hundskolning beträffande lodjur har inte beviljats. Man kan emellertid skola en hund i samband med den stamförvaltningsmässiga jakten från början av december fram till det att dispenserna har använts, om dispenshavaren ger sitt samtycke. Samma gäller ordnandet av jaktprov för hund som driver lodjur.

Naturresursinstitutet uppskattade att det finns 2 065–2 170 över ett år gamla lodjur i Finland före jaktsäsongen. Enligt uppskattningen ökade stammen med över 200 individer sedan föregående år. Ifjol fanns i Finland cirka 400 lodjurskullar.

På renskötselområdet har beviljats dispens för sju lodjur och fångsten startade den 1 oktober.

Lodjursjakten avslutas den 28 februari 2021 i hela landet.