Siirry sisältöön

Ilveksen metsästys alkaa

Ilveksen kannanhoidollinen metsästyskausi alkaa joulukuun alussa poronhoitoalueen ulkopuolella. Ilveksen metsästyksen yhteydessä on myös mahdollista kouluttaa pyyntiin ja SRVA -tehtäviin käytettäviä koiria.

Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 307 ilveksen pyytämiseen. Lupia kohdennettiin Etelä- ja Pohjois-Savoon, Kainuuseen sekä Etelä-Hämeeseen, joiden alueella ilveskanta on suurin tai kanta-arvio on kasvanut voimakkaasti edelliseen kanta-arvioon verrattuna.

Kannansäätelytavoitteiden toteuttamiseksi ilvesten poikkeusluvat tulisi suunnata yksilöihin, jotka liikkuvat lähellä asutusta tai muutoin aiheuttavat ongelmia.  Ilvesten kohdennettu metsästys edellyttää lumipeitettä, jonka takia pyynti aloitetaan eri osissa Suomea eri aikoihin.

Ilveksen metsästämiseen käytettävän koiran koe- ja koulutustoiminta on luvanvaraista. Erillisiä koirakoe- tai koulutuslupia ei ilveksen osalta ole myönnetty.  Koiraa voi kuitenkin kouluttaa kannanhoidollisen metsästyksen yhteydessä joulukuun alusta kunnes poikkeusluvat on käytetty, jos poikkeusluvan saaja antaa siihen suostumuksen. Sama koskee ilveksen ajokokeen järjestämistä.

Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa elää ennen metsästyskauden alkua 2 065–2 170 yli vuoden ikäistä ilvestä. Kanta-arvio kasvoi edellisvuodesta yli 200 yksilöllä.  Viime vuonna Suomessa oli noin 400 Ilvespentuetta.

Poronhoitoalueelle on myönnetty seitsemän ilveksen poikkeuslupaa ja pyynti alkoi 1.10.

Ilveksen metsästys päättyy koko maassa 28.2.2021.