Siirry sisältöön

Lodjursjakten startar

Fångst av lodjur i stamvårdande syfte utanför renskötselområdet startar i början av december. För området söder om renskötselområdet beviljades dispenser för fångst av totalt 320 lodjur. Dispenserna riktades till de områden där lodjursstammen är störst eller uppskattas ha ökat kraftigt sedan föregående stamuppskattning.

För att uppnå stamregleringsmålen bör dispenserna riktas till sådana individer som rör sig nära bebyggelse eller på annat sätt orsakar problem. För riktad lodjursjakt förutsätts snötäcke, vilket är orsaken till att fångsten inleds vid olika tidpunkter i olika delar av landet.

 

I samband med jakten är det möjligt att skola hundar för jakt och SRVA-uppgifter

Jaktprovs- och skolningsverksamhet för hundar som används vid lodjursjakt är tillståndspliktig. Separata tillstånd för jaktprov eller hundskolning beträffande lodjur har inte beviljats. Man kan emellertid skola en hund i samband med den stamförvaltningsmässiga jakten från början av december fram till det att dispenserna har använts, om dispenshavaren ger sitt samtycke. Samma gäller ordnandet av jaktprov för hund som driver lodjur.

Naturresursinstitutet uppskattade att det finns 2 155–2 280 över ett år gamla lodjur i Finland före jaktsäsongen. Enligt uppskattningen ökade stammen med cirka 100 individer jämfört med föregående år. Ifjol fanns det i Finland cirka 400 lodjurskullar.

På renskötselområdet beviljades dispens i stamvårdande syfte för fångst av ett lodjur. Fångsten startade den 1 oktober.

Lodjursjakten avslutas den 28 februari 2022 i hela landet.