Siirry sisältöön

Ilveksen metsästys alkaa

Ilveksen kannanhoidollinen metsästys poronhoitoalueen ulkopuolella alkaa joulukuun alussa. Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 320 ilveksen pyytämiseen. Lupia kohdennettiin alueille, joilla ilveskanta on suurin tai kanta-arvio on kasvanut voimakkaasti edelliseen kanta-arvioon verrattuna.

Kannansäätelytavoitteiden toteuttamiseksi ilvesten poikkeusluvat tulisi suunnata yksilöihin, jotka liikkuvat lähellä asutusta tai muutoin aiheuttavat ongelmia. Ilvesten kohdennettu metsästys edellyttää lumipeitettä, minkä takia pyynti aloitetaan eri osissa Suomea eri aikoihin.

 

Metsästyksen yhteydessä on mahdollista kouluttaa pyyntiin ja SRVA-tehtäviin käytettäviä koiria

Ilveksen metsästämiseen käytettävän koiran koe- ja koulutustoiminta on luvanvaraista. Erillisiä koirakoe- tai koulutuslupia ei ilveksen osalta ole myönnetty. Koiraa voi kuitenkin kouluttaa kannanhoidollisen metsästyksen yhteydessä joulukuun alusta alkaen, kunnes poikkeusluvat on käytetty, jos poikkeusluvan saaja antaa siihen suostumuksen. Sama koskee ilveksen ajokokeen järjestämistä.

Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa elää ennen metsästyskauden alkua 2 155–2 280 yli vuoden ikäistä ilvestä. Kanta-arvio kasvoi edellisvuodesta noin 100 yksilöllä.  Viime vuonna Suomessa oli noin 400 Ilvespentuetta.

Poronhoitoalueelle myönnettiin kannanhoidollinen poikkeuslupa yhden ilveksen pyytämiseen. Pyynti alkoi 1.10.

Ilveksen metsästys päättyy koko maassa 28.2.2022.