Siirry sisältöön

Lodjursbytet något mindre än året innan

Under den jaktsäsong som upphörde i slutet av februari blev bytet av lodjur 379 individer. Föregående jaktsäsong var bytet 389 djur. Lodjuret är det talrikaste stora rovdjuret i Finland, och antalet har ökat kraftigt de senaste 10 åren. Lodjuret förekommer allmänt i hela Finland. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets färskaste uppskattning av stammen är 2 300– 2 600 lodjur.

Dispens för vård av stammen söktes för jakt på sammanlagt 990 lodjur hos Finlands viltcentral. Viltcentralen beviljade tillstånd för jakt på sammanlagt 404 lodjur.

Tillstånden riktades utifrån lodjursobservationer till de områden där lodjursstammen är tätast. De som fick dispens rekommenderades att i första hand inrikta jakten på individer som regelbundet rör sig i närheten av potentiella skadeföremål eller permanent bosättning eller som orsakar befogad oro bland lokalbefolkningen.

Jakten på lodjur med dispens grundar sig på den förordning som jord- och skogsbruksministeriet utfärdade i oktober och som fastställer det största antalet djur som får fällas samt regionala begränsningar. Enligt förordningen får högst 440 lodjur fällas på basis av dispens under jaktåret 2012–2013. Antalet var detsamma som ett år tidigare.

Utanför renskötselområdet kunde viltcentralen inom ramen för förordningen bevilja dispens för högst 380 lodjur, vilket också gjordes. På renskötselområdet var det motsvarande största tillåtna antalet 40.

Ministeriets mål har enligt motiveringarna för förordningen varit att bromsa lodjursstammens tillväxt och att minska de skador som orsakas av lodjur. Enligt riktlinjerna i förvaltningsplanen för den finländska lodjursstammen strävar man genom dispensjakten efter att begränsa lodjursstammens tillväxt speciellt på lodjurstäta områden. Vid vården av stammen ska man enligt förvaltningsplanen beakta även ekonomiska och sociala krav samt särskilda regionala och lokala drag.

Det är Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppgift att observera stammarna av lodjur och övriga stora rovdjur. Uppskattningen av stammen baserar sig på de observationer av stora rovdjur som förts in i systemet Tassen.

Speciellt observationer av kullar är viktiga vid uppskattningen av stammen. Lodjursobservationer kan meddelas till rovdjurskontaktpersonerna. Deras kontaktuppgifter finns på Riistaweb som drivs av Finlands viltcentral.

För att precisera uppskattningen av lodjursstammen i regionerna Egentliga Finland, Södra Tavastland, Sydöstra Finland och Kajanaland utfördes nyligen en omfattande terrängräkning i ett samarbete mellan jägare, viltcentralen och Vilt- och fiskeriforskningsinstitut. Cirka femtusen frivilliga jägare deltog i räkningen. Genom räkningen tog man reda på antalet lodjurskullar som fanns i regionerna den dag som räkningen utfördes. Vilt- och fiskeriforskningsinstitut ger en ny uppskattning av den finska lodjursstammen i början av sommaren.

Lodjursbytet 1.12.2012–28.2.2013

Förfrågningar som gäller enskilda områden – Finlands viltcentral, regionala kontor.

Extra information

Eronen, Visa

  • Jaktchef, Nyland
  • Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi