Siirry sisältöön

Lodjursbytet minskade något – bytet 387 individer

Perioden för lodjursjakt i stamvårdande syfte avslutades vid utgången av februari och bytet blev 387 lodjur. Förra jaktperioden var bytet 399 lodjur. Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning fanns det i Finland före den nu avslutade jaktperioden 2 355–2 495 över ett år gamla lodjursindivider.

Finlands viltcentral beviljade dispens för jakt på totalt 424 lodjur, av dispenserna beviljades 404 utanför renskötselområdet. Förhållandena under den gångna vintern var relativt goda för lodjursjakt. I synnerhet i slutet av jaktperioden fanns det mycket snö i hela Finland och jaktförhållandena var goda. Dispensernas användningsgrad sjönk något och var 91 procent. I fjol var användningsgraden 95 procent.

Naturresursinstitutet ger en ny uppskattning av Finlands lodjursstam på våren. Grunden till stamuppskattningen är observationerna av stora rovdjur som rovdjurskontaktpersonerna för in i Tassu-systemet. I synnerhet kullobservationerna är viktiga för uppskattningen av stammen. Lodjursobservationer kan anmälas till rovdjurskontaktpersonerna, vilkas kontaktuppgifter finns på Finlands viltcentrals webbplats under rubriken Sök kontaktuppgifter.

Lodjuret, som finns i hela landet, är Finlands talrikaste stora rovdjur. Utlåtandetiden för den av Finlands viltcentral uppdaterade förvaltningsplanen för lodjursstammen löpte ut den 16 februari 2018. Efter att förvaltningsplanen har fastställts styr den stamförvaltningen av lodjur och ger riktlinjer även för jakten i stamvårdande syfte.

Bytet för lodjursjakt i stamvårdande syfte i de olika områdena

Tilläggsuppgifter: Jaktcheferna för de olika regionerna, se kontaktuppgifter