Siirry sisältöön

Jordbruksskadorna minskas med hjälp av inriktad jakt

Vitsvanshjorten orsakar största delen av jordbruksskadorna i sydvästra Finland. Också älg och rådjur orsakar skördeförluster för jordbruket. Med inriktad jakt kan man påverka mängden skador, och i synnerhet i närheten av specialodlingar är det bra att starta jakten genast i början av september.

Som stöd för inriktningen av jakten har Finlands viltcentral gjort kartor indelade enligt viltcentralsområde. Kartorna hittas under nyheten.

Specialodlingar är utmärkta på kartorna Särskilt utsatta åkrar. På kartorna har de totala arealerna beräknats enligt 1 x 1 km rutor för odlingsskiften som är särskilt utsatta för hjortdjursskador. Växtarterna är bland annat de flesta rotfrukter, bär och grönsaker, varav de viktigaste är morot och jordgubbe.

På kartorna Riskåkrar har de totala arealerna beräknats enligt 1 x 1 km rutor för odlingsskiften som är utsatta för hjortdjursskador. Till växtarterna hör alla rotfrukter, bär och grönsaker samt höstsäd.

Antalet jaktlicenser för vitsvanshjort ökade med nästan en tiondel jämfört med förra året. Målet under den förestående jaktsäsongen är att minska stammen av vitsvanshjort på områden med förtätad population.

Särskilt utsatta åkrar

Södra Tavastland

Norra Tavastland

Satakunta

Nyland

Egentliga Finland

Riskåkrar

Södra Tavastland

Norra Tavastland

Satakunta

Nyland

Egentliga Finland

Extra information

Rinne, Antti

  • Älgförvaltningsområdesplanerare
  • 0294312344
  • antti.rinne@riista.fi
  • Toimipiste Turku.