Siirry sisältöön

Metsästyksen kohdentamisella vähennetään maatalousvahinkoja

Valkohäntäpeura aiheuttaa suurimman osan lounaisen Suomen maatalousvahingoista. Myös hirvet ja metsäkauriit aiheuttavat satotappioita maataloudelle. Vahinkojen määrään voidaan vaikuttaa kohdennetulla metsästyksellä. Metsästys etenkin erikoisviljelmien läheisyydessä on hyvä aloittaa heti syyskuun alusta.

Suomen riistakeskus on tehnyt metsästyksen kohdentamisen tueksi karttoja, jotka löytyvät uutisen alta riistakeskusalueittain.

Erikoisviljelmät ovat korostettuna Erityiset riskipellot-kartoissa. Karttoihin on laskettu 1 x 1 km ruuduittain hirvieläinvahingoille erityisen alttiiden kasvulohkojen yhteispinta-alat. Kasvilajeja ovat muun muassa suurin osa juureksista, marjoista ja vihanneksista, joista tärkeimpinä porkkana ja mansikka.

Riskipellot-karttoihin on laskettu 1 x 1 km ruuduittain hirvieläinvahingoille alttiiden kasvulohkojen yhteispinta-alat. Kasvilajeihin kuuluvat kaikki juurekset, marjat ja vihannekset sekä syysviljat.

Valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä kasvoi lähes kymmenyksen viime vuoteen verrattuna. Tulevalla metsästyskaudella on tavoitteena pienentää valkohäntäpeurakantaa tihentymäalueilla.

Erityiset riskipellot

Etelä-Häme

Pohjois-Häme

Satakunta

Uusimaa

Varsinais-Suomi

Riskipellot

Etelä-Häme

Pohjois-Häme

Satakunta

Uusimaa

Varsinais-Suomi

Lisätietoja

Rinne, Antti

  • Hirvitalousaluesuunnittelija
  • 0294312344
  • antti.rinne@riista.fi
  • Toimipiste Turku.