Siirry sisältöön

Jaktstatistik till livsmedels- och naturresursstatistiken

Naturresursinstitutet (Luke), som inleder sin verksamhet i början av 2015, samlar alla forskningsinstituten inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, det vill säga Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) och Skogsforskningsinstitutet (Metla), samt statistiktjänsterna vid Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tike.

Dessa organisationers statistikområden, det vill säga Tikes jordbruksstatistik, Metlas skogsstatistik och VFFI:s fiskeri- och jaktstatistik, sammanslås till livsmedels- och naturresursstatistik som produceras av Naturresursinstitutet. En gemensam webbtjänst för livsmedels- och naturresursstatistiken är också under uppbyggnad. All bekant statistik, som ni tidigare har använt i Metlas, VFFI:s, Tikes eller MTT:s webbtjänster, finns också i fortsättningen på Lukes webbplats.

Naturresursinstitutet blir Finlands näst största statliga forskningsinstitut, med cirka 1 700 anställda. Syftet med bildandet av Naturresursinstitutet är att stärka den forskning och expertis med anknytning till livsmedel och förnybara naturresurser som behövs för att bygga upp bioekonomin och välbefinnandet i framtiden.

Naturresurscentralens Statistiktjänster är en statistikmyndighet på samma sätt som Statistikcentralen. Bestämmelser som styr verksamheten finns i lagen om livsmedels- och naturresursstatistik (562/2014) och statistiklagen (280/2004). I lagarna finns bestämmelser om bland annat uppgiftslämnarnas skyldighet att lämna uppgifter, bearbetningen av uppgifter samt kvaliteten och tillgången på statistik.

Läs mer