Siirry sisältöön

Metsästystilastot osaksi Luonnonvarakeskuksen tilastoja

Vuoden 2015 alussa toimintansa aloittava Luonnonvarakeskus (Luke) kokoaa yhteen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimuslaitokset eli Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalvelut.

Näiden organisaatioiden tilastoalueet eli Tiken maataloustilastot, Metlan metsätilastot ja RKTL:n kalatalous- ja metsästystilastot yhdistyvät ruoka- ja luonnonvaratilastoiksi, joiden tuotannosta Luke vastaa. Työn alla on myös yhteisen ruoka- ja luonnonvaratilastojen verkkopalvelun rakentaminen. Kaikki tutut tilastot, joita olette tottuneet käyttämään Metlan, RKTL:n, Tiken tai MTT:n verkkopalveluissa, löytyvät jatkossa Luken verkkosivuilta.

Luonnonvarakeskuksesta tulee Suomen toiseksi suurin valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 1 700 henkilöä. Luonnonvarakeskuksen muodostamisen tavoitteena on vahvistaa ruokaan ja uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvää tutkimusta ja asiantuntemusta, joita tarvitaan tulevaisuuden biotalouden ja siihen perustuvan hyvinvoinnin rakentamiseen.

Luonnonvarakeskuksen Tilastopalvelut toimii Tilastokeskuksen tapaan tilastoviranomaisena. Sen toiminnasta säädetään laissa ruoka- ja luonnonvaratilastoista (562/2014) ja tilastolaissa (280/2004). Laeissa säädetään muun muassa tiedonluovuttajien tiedonantovelvollisuudesta, tietojen käsittelystä ja tilastojen laadusta sekä saatavuudesta.

Lue lisää Lukesta