Siirry sisältöön

Jaktsäsongen närmar sig – Skjutbanesäsongen pågår som bäst

I augusti börjar ett nytt jaktår, därför är det skäl till att jägarna plockar fram vapnen ur skåpen och åker till skjutbanan. Skjutsäkerheten som krävs för ett välriktat viltskott uppnår man endast genom träning.

För alla jägare är några resor till skjutbanan nödvändig. En träff med hagelgeväret grundar sig till stor del på muskelminne och rutin, vilka behöver återuppväckas efter pausen. Att träffa med gevär kräver för sin del åter igen träning av ren avfyrning, för att man i en jaktsituation inte ska rycka av skotten. Samtidigt försäkrar man sig om att geväret är inskjutet.

För att undvika skadskjutningar då man jagar ska man inte skjuta på för långa avstånd. Genom träning på skjutbanan bildar man sig en uppfattning om den egna skjutfärdigheten och förmågan att göra avståndsbedömningar, vilka man i praktiken bör ha insikt om. Det är bättre att låta bli att skjuta, om förhållandena under jakten inte är gynnsamma.

Det finns inget mer beklagansvärt än att i skogen upptäcka att vapnet inte fungerar. Med sommarens träningsbesök försäkrar man sig om vapnets skick, och om det då är något fel på vapnet hinner man reparera det innan säsongen börjar. Det viktigaste är, att banskyttet får en att på nytt komma ihåg en korrekt och säker vapenhantering, som är varje jägares prioritet nummer ett.

Man kan begära information om öppethållningstiderna för skjutbanorna i området av jakt- och skytteföreningarna samt av jaktvårdsföreningarna.

Utbildning erbjuds

För de som just har avlagt jägarexamen eller endast har lite skjuterfarenhet rekommenderas att delta i utbildningen ABC för jaktskytte.  Kursens innehåll och utbildningskalender finns på adressen  www.metsastysammunnanabc.fi

ABC för jaktskytte är Finlands Jägarförbund och Finlands viltcentrals gemensamma projekt..

Tilläggsuppgifter:

Biträdande direktör Jari Pigg, 029 431 2102, jari.pigg@riista.fi