Siirry sisältöön

Jaktsäsongen för hjortdjur börjar

I Lappland startar tidigarelagd älgjakt i hela landskapet. I övriga landet kan licensbelagda hjortdjur jagas genom vaktjakt från och med början av september. Älgjakt på åkrar möjliggör förhindrande av skador på odlingar. Fångst i början av hösten ska förhoppningsvis minska framförallt hjortkrockar.

De nya tiderna för jakt på licensbelagda hjortdjur träder i kraft under höstens jaktsäsong. Med undantag av Lappland flyttas inledningen av älgjakten fram till den andra lördagen i oktober och vaktjakten på hjortdjur är tillåten före den egentliga jaktsäsongen. Älg kan jagas genom vakt på åker och hjort kan jagas genom vakt även till exempel vid utfodringsplatser från och med början av september. Målet med förändringen är att effektivera förhindrandet av de jordbruksskador och trafikolyckor som orsakas av hjortdjur.

I synnerhet krockar med vitsvanshjort har ökat, och de förekommer främst på områden med stark hjortstam, i södra och sydvästra Finland. Med vaktjaktperioden hoppas man öka bytesmängden i början av hösten, varvid det skulle finnas färre hjortar i trafiken i slutet av hösten. Hjortolyckorna förekommer främst i oktober-november, då hjortarnas brunsttid ökar deras rörlighet och förhållandena i trafiken är dåliga på grund av mörker och väderförhållanden. Vid eventuell utfodring av hjort ska man komma ihåg att utfodringsplatserna inte ska placeras i omedelbar närhet av livligt trafikerade vägavsnitt.

I år beviljades ungefär en fjärdedel fler licenser för älg och vitsvanshjort än ifjol. Under höstens och vinterns jakter finns 52 771 licenser för älg och 36 191 för vitsvanshjort. Med en jaktlicens får man i princip fälla ett vuxet hjortdjur eller två kalvar.

Under vaktjakt är det förbjudet att driva djuren och använda hund. Den egentliga jaktsäsongen för älg börjar den andra lördagen i oktober och för hjort den sista lördagen i september.

 

Tidigare älgjakt i Lappland

Genom ändringen av jaktförordningen utvidgades den redan tidigare år i övre Lappland genomförda tidigarelagda älgjakten till att gälla i hela Lappland, så att de avvikande nordliga jaktförhållandena i Lappland kan tas i beaktande. Erfarenheterna från den tidigarelagda älgjakten i övre Lappland har varit positiva till exempel beträffande det praktiska genomförandet av jakten och kvaliteten på bytet.

Älgjakt är tillåten i Lappland 1.9–15.9, varefter älgarna är fredade under brunsttiden. Med stöd av forskningsresultat har fredningen förlängts och tidigarelagts något jämfört med tidigare år, så att den bättre sammanfaller med älgens brunsttid. Efter fredningen fortsätter jakten från och med den andra lördagen i oktober. I Enontekis, Enare och Utsjoki upphör älgjakten i slutet av november och på övriga håll i slutet av december.

 

Tilläggsuppgifter

Jani Körhämö, jaktchef, Finlands viltcentral

029 431 2281, jani.korhamo@riista.fi