Siirry sisältöön

Jaktkvoter för varg fastställda

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt kvoterna för jakt på varg för det pågående jaktåret (1.8. – 31.7.) och de därpå följande två åren.

Utanför renskötselområdet får man med Finlands viltcentrals dispens fälla tio vargar per jaktår. För renskötselområdet fastställde ministeriet ingen kvot utan jakten sker enligt viltcentrals dispenser som beviljas för att bl.a. förebygga betydliga skador på ren.

Viltcentralen ska se till att varje dispensbeslut ligger i linje med habitatdirektivet och de nationella bestämmelserna och att jakten inte riskerar den gynnsamma skyddsstatusen. Ytterligare ska centralen säkerställa att det inte finns några andra tillfredsställande alternativ.

Kvoterna kan ses över när som helst. Den naturligaste tidpunkten är vid månadsskiftet januari-februari då Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet ger ministeriet en mer exakt uppskattning av vargpopulationens storlek.

Nyheten på jord- och skogsbruksministeriets webbtjänst