Siirry sisältöön

Jakten på skogshönsfåglar inleds – jakttiderna har förnyats

Jakten på skogshönsfågel inleds på måndag. Jakttiderna är avsevärt längre än i fjol. Orsaken är fågelstammarnas gynnsamma utveckling. Förutom stammen av dalripa, som har minskat, är den långsiktiga utvecklingen för fågelstammarna stabil eller på uppgång. Under sommarens inventeringar observerades cirka 40 procent fler hönsfåglar än i fjol. I största delen av landet är fågeltätheterna nu på samma genomsnittliga nivå som på 2000-talet.

Jakttiderna för skogshönsfåglar regleras i jaktförordningen. Tidigare pågick höstens jaktperiod till slutet av oktober. I början av sommaren ändrades förordningen så att höstjakten på tjäder, orre och järpe kan pågå tre månader, från den 10 september till den 10 december, såvida inte jord- och skogsbruksministeriet förkortar jaktperioden genom en förordning. Perioderna för jakt på skogshönsfågel begränsas årligen på grund av de kraftiga variationerna i bestånden.

Kontrollera de nya jakttiderna

Trots att skogshönsfågelstammarna är avsevärt starkare, gäller en tre månader lång höstjakt endast för tjäderjakt i vissa kommuner i Lappland. I stora delar av landet är jakten på tjäder, orre och järpe två månader och avslutas den 10 november. I en del av landet är jakttiden endast en månad.

Under de senaste årtiondena har beståndet av dalripa minskat kraftigt i Finland, utom i övre Lappland. De senaste åren har dalripan varit fridlyst i största delen av landet. I sommar var beståndet av dalripa bättre än de senaste åren i norra Finland, och i några kommuner får dalripa jagas under en månad. I övre Lappland pågår jaktperioden till slutet av mars.

Jägarna har större ansvar för skogshönsfåglarna

I år har jägarna flera dagar än tidigare till förfogande för jakt på skogshönsfågel. Inom viltförvaltningen följer man upp effekterna av de nya jakttiderna. Över höstjakten genomförs en undersökning i samarbete mellan Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral och Forststyrelsen. I undersökningen utreds bland annat mera omfattande än i nuläget bytesmängder, hur jakten fördelas under jaktperioden och vilka fångstmetoder som används. De insamlade uppgifterna används då perioderna för jakt på skogshönsfåglar fastställs samt vid övrig jaktreglering.

Finlands viltcentral anser att det är viktigt att jägarna deltar i undersökningen genom att svara på enkäten som genomförs i januari och skickas ut till slumpmässigt utvalda jägare. Det är därför viktigt att anteckna uppgifterna om vilka dagar man har jagat skogshönsfågel och om bytet under hösten, till exempel i tjänsten Oma riista.

De långa jaktperioderna innebär ännu större ansvar för jägarna. Finlands viltcentral litar på att den behövliga ansvarskänslan finns. En bra indikation på det är jägarnas stora insats vid vilttriangelinventeringarna. Med hjälp av de täckande inventeringsuppgifterna säkerställs en hållbar jakt på skogshönsfåglar.

Jakttiderna

Extra information

Kervinen, Matti

  • Specialplanerare, Norra Savolax
  • Kartläggning av viltinformation
  • 029 431 2234
  • matti.kervinen@riista.fi