Siirry sisältöön

Jakten på ringduva öppnar skördesäsongen

Jakten på ringduva börjar söndagen 10.8. Ringduvan är en traditionell viltfågel, som jagas rikligt i hela Europa. Ringduvejakten har under 2000-talet växt kännbart i Finland. Jaktbytet är årligen över 200 000 fåglar. Största bytet får man i södra och västra Finland.

Bytesmängden av ringduva har de senaste åren stig till samma nivå som bytesmängden av orre och gräsand, som traditionellt är de rikligaste bytesarterna bland jägarna. Stora bestånd är den viktigaste orsaken till att ringduvan har stigit till jägarnas favoriter. Också de rikliga möjligheterna till jakt och jaktarrangemangens lätthet påverkar saken. Jakten kräver inga vidsträckta viltmarker, båtar eller annan dyr utrustning och bra bulvaner finns enkelt att tillgå.

Jakt på ringduva är en jaktform i kulturlandskap. Fåglarna jagas från kanten av åkrar eller skogdungar i närheten av åkrarna. Jägaren är tyst i gömsle och ringduvorna lockas inom skotthåll med hjälp av bulvaner. En lyckad jakt kräver dock rekognosering i förväg, för valet av rätt plats är nyckeln till en framgångsrik jakt. Det är allmänt känt att ärter är ringduvornas favoritföda, som säkert lockar till sig ringduvor, men också sädesfältens stubbåkrar duger bra. En väl planerad jaktutflykt kronas då jägaren får avnjuta stekta duvbröst.

Skogsduvan är fridlyst

Ringduvan får flera ungkullar per säsong, så en del av ringduvorna har sin häckning på hälft när jakten inleds. Jakten skall inriktas på flockar av ringduva, som huvudsakligen består av årets ungar och fåglar som avslutat häckningen. Också den mindre skogsduvan, som är en fridlyst art, förekommer i flockar med ringduvor eller som enstaka fåglar. Skogsduvan saknar vingarnas vita fläckar och också sättet den flyger på och vingslagen avviker från ringduvans.

Jakttiden på ringduva fortsätter ända till slutet av oktober. Största delen av ringduvor som byte får man ändå i början av perioden. Ringduvorna flyttar redan i september, samtidigt som jägarnas intresse övergår till annat småvilt såsom änder, harar och skogshönsfåglar.

För ytterligare regional information kontakta Finlands viltcentrals regionkontor, se kontaktuppgifter

 

Extra information

Hermansson, Jörgen

  • vik. Jaktchef, Egentliga Finland
  • Skärgården, stamförvaltning för små hjortdjur
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi