Siirry sisältöön

Sepelkyyhkyn metsästys avaa sadonkorjuukauden

Sepelkyyhkyn metsästys alkaa sunnuntaina 10.8. Sepelkyyhky on perinteinen riistalintu, jota metsästetään runsaasti koko Euroopassa. Sepelkyyhkyjen metsästys on 2000-luvulla kasvanut tuntuvasti Suomessa. Metsästyssaalis on vuosittain yli 200 000 lintua. Suurimmat saaliit saadaan Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Sepelkyyhkyn saalismäärät ovat viime vuosina nousseet teeren ja heinäsorsan tasolle, jotka perinteisesti ovat metsästäjien runsaimpia saalislajeja. Suuret kannat ovat tärkein syy sepelkyyhkyn nousuun metsästäjien suosikiksi. Myös runsaat metsästysmahdollisuudet ja metsästysjärjestelyjen helppous vaikuttavat asiaan. Jahti ei vaadi laajoja erämaita, veneitä tai muuta kallista kalustoa, ja hyviä houkutuslintuja on saatavilla helposti.

Sepelkyyhkyn metsästys on kulttuurimaiseman metsästysmuoto. Linnut metsästetään peltojen laidoilta tai metsiköistä peltojen läheisyydestä. Metsästäjä on hiljaa piilossa ja sepelkyyhkyt houkutellaan ampumaetäisyydelle houkutuslintujen avulla. Onnistunut jahti vaatii kuitenkin ennakkotarkkailua, koska oikean paikan valinta on avain hyvälle metsästykselle. Herne on tunnetusti sepelkyyhkyjen suosikkiravintoa, joka varmasti vetää sepelkyyhkyjä puoleensa, mutta myös viljalajien sänkipellot kelpaavat hyvin. Hyvin suunniteltu metsästysretki saa kruununsa, kun metsästäjä pääsee nauttimaan paistetusta kyyhkynrinnasta.

Uuttukyyhky on rauhoitettu

Sepelkyyhky saa useita poikueita kaudessa, joten osalla sepelkyyhkyillä on vielä pesintä kesken, kun metsästys alkaa. Metsästyksen pitääkin kohdistua sepelkyyhkyparviin, jotka pääosin koostuvat saman vuoden poikasista ja pesinnän lopettaneista linnuista. Sepelkyyhkyparvissa tai yksittäisinä lintuina esiintyy myös pienempi uuttukyyhky, joka on rauhoitettu laji. Uuttukyyhkyltä puuttuvat siipien valkoiset laikut ja myös lentotapa ja siiveniskut poikkeavat sepelkyyhkystä.

Sepelkyyhkyn metsästysaika jatkuu lokakuun loppuun asti. Valtaosa kyyhkysaaliista saadaan kuitenkin heti kauden alussa. Sepelkyyhkyt lähtevät muuttoon jo syyskuussa, samalla kun metsästäjien mielenkiinto siirtyy muuhun pienriistaan kuten sorsiin, jäniksiin ja metsäkanalintuihin.

 

Lisätietoja alueittain saa alueiden riistapäälliköiltä ja riistasuunnittelijoilta, ks. yhteystiedot

 

Lisätietoja

Hermansson, Jörgen

  • vs. Riistapäällikkö, Varsinais-Suomi
  • Saaristo sekä pienten hirvieläinten kannanhoito
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi