Siirry sisältöön

Jakten på alfågel förbjuden i inlandet och på havsområde dagskvot 

Jakten på alfågel i inlandet förbjöds. På havsområden får man jaga alfågel och dagskvoten per jägare är fem fåglar om dagen. Alfågeln som hör till havsfåglar häckar vid arktiska områden och anländer vanligtvis till finländska vatten i oktober.  

Jord- och skogsbruksministeriet har fredat alfågeln i inlandet från jakt i tre år. På havsområden har jakt på alfågel dessutom belagts med en byteskvot per jägare. En jägares byte är begränsad till fem alfåglar per dag.

För att begränsa jakten används nu för första gången byteskvoter per jägare. Målet är att betydligt minska på bytet, men ändå bevara en begränsad möjlighet till jakt på alfågel i skärgården. Genom att trygga jakten vill man bevara jägarnas motivation till viltvård som gynnar havsfågelbeståndet.

Alfågel stammen har gått ner

Alfågeln är Östersjöns mest talrika dykand, som mot bakgrunden av nuvarande kunskap har minskat kraftigt. Internationellt har alfågeln klassats som hotad. Jaktbeskattningen är mindre än en procent av vinterbeståndet och är inte huvudorsak bakom tillbakagången.

Finlands viltcentral och jord- och skogsbruksministeriet är med och verkställer alfågelbeståndets internationella förvaltningsplan, för att man ska kunna ta tag i grundorsakerna för regressionen och säkerställa en hållbar jakt på arten i framtiden.

Jakten på alfågel inleddes 1.9. Största delen av alfågelbytet får man i oktober-november, då fåglarna kommer till Finlands vattenområden.

Lär dig att göra en bytesanmälan

Det är redan nu bra att lära sig att göra bytesanmälan för sjöfåglar i Oma riista -tjänsten. Från år 2020 kommer bytesanmälan att bli obligatorisk för vissa arter. Insamlade bytesuppgifter används som stöd vid beslutsfattande för att trygga en hållbar sjöfågeljakt.

Jägarna bör komma ihåg, att man endast får jaga sjöfågel som man med säkerhet har identifierat och att man alltid måste ta övriga jägare, naturen och bosättning i beaktande. Vesilintujen lajintunnistusmateriaalia ja vesilinnustajan eettiset ohjeet ovat saatavissa osoitteessa www.riistainfo.fi.