Siirry sisältöön

Jägare skyddar sjöfåglar från främmande rovdjur – Helmi-projektet om främmande rovdjur har startat

Finlands viltcentrals och Forststyrelsens meddelande

Finlands viltcentral och Forststyrelsen börjar organisera en effektiverad fångst av främmande rovdjur i närmare 70 Natura-områden runtom i landet som en del av Helmi-programmet.

Jägarna som deltar i Helmi-projektet om främmande rovdjur i höst försvarar ursprungsnaturen i naturskyddsområdena mot skadliga främmande rovdjur, dvs. mårdhund och mink. Syftet med rovdjursfångsten är att trygga häckningsfriden framför allt för sjö- och strandfåglar som minskar i antal och är hotade. Därför riktas den intensiva fångsten till nationellt betydande fortplantningsområden för sjöfåglar.

– Det är viktigt att effektivt få bort främmande rovdjur från restaurerade fågelrika sjöar och havsvikar för att resultaten som uppnåtts genom restaureringen av livsmiljön inte ska bli byten för mink och mårdhund. I en del fågelvatten kan ett av de effektivaste skötsel- och restaureringsarbetena vara att avlägsna främmande rovdjur, säger miljörådet Päivi Gummerus-Rautiainen från miljöministeriet.

Åtgärderna i Helmi-projektet om främmande rovdjur som är betydande i sin skala är en del av jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma Helmi-program som syftar till att stärka den biologiska mångfalden i Finland.

– För att få en natur med stor mångfald behöver vi jägarnas hjälp. Det ambitiösa målet för den effektiverade fångsten är att avlägsna alla främmande rovdjur från vissa bestämda områden under häckningsperioden. En förutsättning för att detta ska lyckas är att flera olika fångstmetoder används på ett mångsidigt sätt på ett tillräckligt stort område, säger projektchef Kari Karhula från Finlands viltcentral.

De metoder som används i fångsten av främmande rovdjur i Helmi-programmet anses inte innebära en risk för andra djur att hamna i fällorna. I viltförvaltningens projekt har man redan länge använt fångstredskapsmodeller som genomgått stränga testmetoder. Jägare som är utbildade för uppgiften och agerar professionellt och ansvarsfullt utgör projektets viktigaste resurs.

– En grupp jägare som utsetts för naturvård inom projektet avlägsnar främmande rovdjur från fågelvatten och områden som omger dessa. En förutsättning för att projektet ska lyckas är att vi får med de bästa jägarna i projektet, säger Forststyrelsens projektchef Mikko Toivola.

 

Helmi-programmet bekämpar naturförlusten

Helmi-programmet är en omfattande helhet av livsmiljöåtgärder som kommer att pågå till och med år 2030 enligt statsrådets principbeslut. Miljöministeriet ansvarar för restaureringen av fågelvatten i Helmi-programmet och jord- och skogsbruksministeriet för bekämpningen av främmande rovdjur som har fått finansiering till och med slutet av år 2023.

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar jakten med 2,5 miljoner och miljöministeriet med 1,8 miljoner euro. Miljöministeriets andel täcker framför allt jaktredskap och arvoden, jord- och skogsbruksministeriet finansierar bland annat verkställande personal till viltcentralen och till Forststyrelsens jakt- och fisketjänster.

Helmi livsmiljönprogram logo

Mer information:

Kari Karhula, projektchef, Finlands viltcentral, tfn 029 4312277, kari.karhula@riista.fi

Mikko Toivola, projektchef, Forststyrelsen, tfn 040 1935947, mikko.toivola@metsa.fi

Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöråd, programchef, miljöministeriet, tfn 029 5250240, paivi.gummerus-rautiainen@ym.fi