Siirry sisältöön

Metsästäjät suojelevat vesilintuja vieraspedoilta – Helmi-vieraspetohanke käynnistyi

Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen yhteistiedote. 

Suomen riistakeskus ja Metsähallitus aloittavat tehostetun vieraspetopyyntien organisoinnin lähes 70 Natura-alueella eri puolilla maata osana Helmi-ohjelmaa.

Tänä syksynä Helmi-vieraspetohankkeeseen osallistuvat metsästäjät puolustavat luonnonsuojelualueiden alkuperäisluontoa haitallisilta vieraspedoilta, eli supikoiralta ja minkiltä. Vieraspetojen pyynnin tavoitteena on turvata pesimärauha etenkin taantuville ja uhanalaisille vesi- ja rantalinnuille. Tämän vuoksi tehopyynti kohdistetaan valtakunnallisesti merkittäville vesilintujen lisääntymisalueille.

– Vieraspetojen tehokas poistaminen on tärkeää kunnostetuilla lintuvesillä, jotta elinympäristökunnostuksilla saavutetut tulokset eivät päätyisi minkin ja supikoiran saaliiksi. Joillakin lintuvesikohteilla vieraspetojen poisto voi olla yksi tehokkaimmista hoito- ja kunnostustöistä, sanoo ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen ympäristöministeriöstä.

Mittakaavassaan huomattavan Helmi-vieraspetohankkeen toimet ovat osa maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön yhteistä Helmi-ohjelmaa, jossa edistetään Suomen luonnon monimuotoisuutta.

– Monimuotoinen luonto tarvitsee metsästäjien apua. Tehopyynnin kunnianhimoisena tavoitteena on, että määritellyt alueet saataisiin pesimäkauden ajaksi tyhjiksi vieraspedoista. Sen toteutuminen edellyttää useiden erilaisten pyyntimenetelmien monipuolista käyttöä riittävän laajalla alueella, sanoo Suomen riistakeskuksen projektipäällikkö Kari Karhula.

Helmi-ohjelman vieraspetopyynneissä käytettävissä menetelmissä ei nähdä olevan riskiä muiden eläinten joutumisesta rautoihin. Riistahallinnon hankkeissa on jo pitkään käytetty tiukan testausmenettelyn läpikäyneitä pyydysmalleja. Ammattitaitoisesti ja vastuullisesti toimivat, tehtävään koulutetut metsästäjät ovat hankkeen tärkein voimavara.

– Hankkeeseen nimetyt luonnonhoitoon sitoutuneet vieraspetoryhmät poistavat vieraspetoja linnustokohteilta ja niitä ympäröiviltä seuduilta. Parhaiden pyytäjien mukaan saanti hankkeeseen on edellytys onnistumiselle, kertoo Metsähallituksen projektipäällikkö Mikko Toivola.

 

Helmi-ohjelmalla torjutaan luontokatoa

Helmi-ohjelma on laaja elinympäristötoimenpiteiden kokonaisuus, joka jatkuu valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan vuoteen 2030. Ympäristöministeriö vastaa Helmi-ohjelmassa lintuvesien kunnostuksesta ja maa- ja metsätalousministeriö vieraspetojen torjunnasta, jolle on varmistettu rahoitus vuoden 2023 loppuun asti.

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa pyyntiä 2,5 miljoonalla ja ympäristöministeriö 1,8 miljoonalla eurolla. Ympäristöministeriön osuus kattaa etenkin pyyntivälineitä ja palkkioita, maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa muun muassa toimeenpanevaa henkilöstöä riistakeskukseen ja Metsähallituksen Eräpalveluihin.

 

Helmi-ohjelman logo

 

Lisätietoa:

Kari Karhula, projektipäällikkö, Suomen riistakeskus, puh. 029 4312277, kari.karhula@riista.fi

Mikko Toivola, projektipäällikkö, Metsähallitus, puh. 040 1935947, mikko.toivola@metsa.fi

Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöneuvos, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö, puh. 029 5250240, paivi.gummerus-rautiainen@ym.fi