Siirry sisältöön

Jaga smårovdjuren före vårens föryngringsperiod

Forskningen ger nya indikationer om smårovdjurens skadliga inverkan på fågellivet. En fångst som är tidsmässig och lokalt inriktad kan ha en avsevärd betydelse för fåglarnas häckningsresultat. Det lönar sig att effektivera fångsten av smårovdjur före vårens häckningsperiod. Särskilt skadliga invasiva arter som mink och mårdhund borde man sätta som mål för fångsten.

Mårdhunden och minken är skadliga invasiva arter

Mårdhund och mink hör till de främmande invasiva arter som inte hör hemma i Finlands natur. Deras inverkan på biodiversiteten i ursprungsnaturen är klart skadlig. Särskilt känsliga skärgårds- och våtmarksområden är utsatta för mårdhundens och minkens predationseffekter. Enligt forskningen försvagar predationseffekten särskilt fågellivet och groddjurens biodiversitet, men effekterna kan i och med predation på sork sträcka sig ända till växtligheten.

Sommaren 2017 listades mårdhunden på EU:s nivå på svarta listan, vilken definierar de mest skadliga invasiva arterna. För mårdhundens del anses skadligheten riktas mot naturens biodiversitet samt på det, att den sprider sjukdomar, varav en del även smittar människan.

Effektivare åtgärder i användning

Små rovdjur kan fångas med många olika metoder. Under vinterns gång får man genom traditionell fällfångst och vaktjakt vid åtlar, i allmänhet reducerat antalet smårovdjur. Alla individer kommer ändå inte till åtlar, och går inte heller in i de mest skickligaste uppställda fällorna. Med en mer aktiv fångstmetod kan man effektivera fångsten betydligt.

Särskilt mårdhunden fångas med ställande hundar. Ett traditionellt sätt i fångsten är att släppa hunden på mårdhundens spår i skymningen. Hundens uppgift är att söka och stoppa mårdhunden, varefter jägaren går fram till hundens skall och avlivar djuret. Genom att utnyttja åtlar och viltkameror kan man öka fångsteffektiviteten. Mårdhundarna lockas till åtlar och viltkamerorna som installerats där meddelar om besöket i realtid till jägaren, som med hjälp av hunden går och avlägsnar mårdhunden i närheten av åteln.

Särskilt ute på kobbar och skär i skärgården fungerar kombinationen av en lövblåsare och hund som ett effektivt medel vid fångst av mink. Hunden söker efter minkens gömsle och med lövblåsaren driver man minken från gömstället. Jägaren uppgift blir att avliva djuret.

Försäkra dig om ostörd häckning på det egna jaktområdet

Många sjöfågelarters bestånd är på tillbakagång. Arter som har svag framgång är stjärtand, bläsand och ejder. Orsakerna till beståndens svaga situation varierar, men jakttrycket har betydelse på många våtmarksområden. På jakttrycket kan så gott som varje jägare påverka. Ett värdefullt viltvårdsarbete är en rätt inriktad och tajmad fångst av smårovdjur.

Extra information

Toivola, Mikko

  • Jaktchef, Egentliga Finland (Tjänstledighet)
  • Jakt och naturskydd
  • 029 431 2341
  • mikko.toivola@riista.fi