Siirry sisältöön

Inventeringarna av skogshönsfåglar startar i slutet av juli

Förändringar i stammarna av skogshönsfågel följs upp genom sommarinventeringen av vilttrianglarna. Under inventeringarna går kedjor på tre personer de 12 kilometer långa inventeringsrutterna.

Resultatet av inventeringen visar skogshönsfåglarnas (tjäder, orre, järpe, dalripa) täthet, andelen ungar, genomsnittlig kullstorlek och mängden honor med ungar. Siffrorna visar antalen skogshönsfåglar jämfört med tidigare år och hur sommarens häckning har lyckats. Höstens jakttider bestäms utgående från inventeringsresultaten genast efter avslutad inventeringsperiod.

Sommarinventeringen av vilttrianglarna genomförs 28.7–12.8.2018. Resultaten ska returneras omedelbart efter avslutad inventering via tjänsten riistakolmiot.fi. Resultat som lämnas in elektroniskt senast den 12.8.2018 hinner tas med som grund för förordningen om jakttider. Förordningen om jakttiderna för skogshönsfåglar skickas på remiss i mitten av augusti och träder i kraft strax innan jakten börjar. Jakttiderna för skogshönsfåglar finns på webbplatsen riista.fi från och med 7.9.2018.

1000 vilttrianglar, 12 000 kilometer inventeringslinje

–De senaste åren har sommarinventeringen gjorts i tusen vilttrianglar. I genomsnitt deltar sex personer i inventeringen av en triangel. Inventeringen genomförs av frivilliga jägare, berättar viltchef Olli Kursula vid Finlands viltcentral.

Vilttrianglarna är permanenta inventeringsrutter, som har skapats för att följa upp förekomsten av skogsvilt. En vilttriangel är en liksidig triangel, vars sida är fyra kilometer lång, och den totala inventeringslinjen är alltså 12 kilometer. En kedja bestående av tre inventerare antecknar alla skogshönsfåglar som flyger upp från en sektor på 60 meter. Den inventerade ytan av en triangel är 72 hektar. Som resultat av sommarinventeringen får man uppgifter om skogshönsfåglarnas täthet (individer/1 km) och nyckeltalen för ungproduktionen.

Tilläggsuppgifter:

www.riistakolmiot.fi

Olli Kursula, viltchef, Finlands viltcentral
tfn 029 431 2242, olli.kursula@riista.fi

Katja Ikonen, expert, Naturresursinstitutet

tfn 029 5327 010, katja.ikonen@luke.fi