Siirry sisältöön

Inventeringarna av skogshönsfåglar inleds i slutet av juli

Sommarinventeringen av vilttrianglarna genomförs i år 28.7–13.8. Inventeringarna omfattar tjäder, orre, järpe och ripa. Höstens jaktperioder fastställs utifrån inventeringarnas resultat genast efter inventeringsperiodens slut.

Skogshönsfåglarna har bakom sig tre svaga reproduktionsperioder. Detta har märkts även i bytet. I fjol var skogshönsfågelbytet det minsta på årtionden.

Inventeringarna av vilttrianglar, som utförs i månadsskiftet juli–augusti, ger information om hur skogshönsfåglarnas reproduktion har lyckats denna sommar.

– Det är mycket viktigt att så många trianglar som möjligt inventeras under den rekommenderade tiden och att resultaten rapporteras genast därefter, betonar sakkunnig Katja Ikonen vid Naturresursinstitutet (Luke).

Förordningen om jakttider för skogshönsfåglar skickas ut på remiss efter mitten av augusti och den slutliga förordningen träder i kraft precis innan jakttiden för skogshönsfåglar inleds. Jakttiderna för skogshönsfåglar anges på webbplatsen riista.fi från och med den 8 september 2017.

6 000 frivilliga inventerare på ettusen vilttrianglar

Vilttrianglar är permanenta inventeringsrutter som skapats för att följa upp förekomsten av skogsvilt. En vilttriangel är en liksidig triangel, vars sida är fyra kilometer lång. Följaktligen är den sammanlagda längden på inventeringslinjen 12 kilometer. En kedja av tre inventerare antecknar alla skogshönsfåglar som flyger upp från en sektor på 60 meter. Den inventerade ytan av en triangel är 72 hektar. Inventeringen utförs av frivilliga jägare.

Under de senaste åren har cirka 6 000 inventerare på ettusen vilttrianglar deltagit i sommarinventeringen. Vid sommarinventeringen av vilttrianglar fokuserar man på skogshönsfåglar, på vintern inventeras däggdjursspår i snön.

Ytterligare information

Katja Ikonen
Expert
tfn. 0295327010
katja.ikonen@luke.fi

Olli Kursula
vik. viltchef, Finlands viltcentral
Tfn.: 029 431 2242
olli.kursula@riista.fi