Siirry sisältöön

I Kust-Österbotten har 2235 st. jaktlicenser för älg beviljats

Finlands Viltcentral Kust-Österbotten har för inkommande jaktår beviljat 2235 st jaklicenser för älg.  År 2019 användes 88 % av de beviljade licenserna och då fälldes i Kust-Österbotten 2471 st. älgar med de då beviljade 2082 licenserna. Jaktlicenser på vitsvanshjort beviljades 1340 st. (år 2019 beviljades 1177 st. vitsvanshjortlicenser och av tilldelade vitsvanshjortlicenser användes då 59% och man fällde 939 st. vitsvanshjortar.)

En jaktlicens för hjortdjur berättigar till att fälla antingen en fullvuxen eller två kalvar.

Licensmängden baserar sig på Kust-Österbottens regionala viltråds fastställda målsättning för älgstammen. Målsättningen är satta älgförvaltningsområdesvis och är i kraft i tre år. I Kust-Österbotten finns tre älgförvaltningsområden. Målsättningarna för kvarvarande stam varierar i de olika älgförvaltningsområdena till mellan 3,0–4,0 älgar / 1000 ha.

På alla älgförvaltningsområden har jaktvårdsföreningarna uppgjort en beskattningsplan, som siktar mot den nedre gränsen av den fastställda målsättningen. I praktiken kommer man därför också under kommande hösts jakt fortsättningsvis minska på älgstammen.

Jakten är möjlig att börja redan i början av september.

Jakten på hjortdjur kan genom vaktjakt inledas redan i början av september, med denna jakt strävas till att underlätta regleringen och förhindra hjortdjurs skador.

 

Extra information

Pellas, Stefan

  • Jaktchef, Kust-Österbotten
  • Skärgården, stamförvaltning och jakt på sälar
  • 029 431 2311
  • stefan.pellas@riista.fi